Muu kehittämistyö ja konsultointi

Asiakkaamme ottavat meihin yhteyttä usein myös sellaisissa kehittämiseen ja oppimisen edistämiseen liittyvissä kysymyksissä, joihin meillä ei ole etukäteen valmista toimintamallia.

Lähdemmekin tällöin yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemaan uudenlaisia, asiakasta palvelevia toimintatapoja. Usein näissä tapauksissa tehtävämme on tukea yritysten omia henkilöstönkehittäjiä ja/tai esimiehiä toteuttamaan erilaisia osaamisen kehittämiseen liittyviä projekteja.

Jos sinulla on mielessäsi joku oppimisen edistämiseen tai osaamisen kehittämiseen liittyvä pulma, mutta et oikein tiedä, miten sitä pitäisi lähteä purkamaan, ota yhteyttä. Katsotaan, mitä voimme tehdä sille yhdessä.

Asiakaskertomuksia

Case 1

Mentorointiohjelmien suunnittelun tuki

Asikasyrityksessä oli paljon mentorointiin liittyvää osaamista ja siellä haluttiin toteuttaa mentorointiohjelma omin voimin. Henkilöstönkehittäjät halusivat kuitenkin tukea ohjelman käynnistämiseen ja osallistujien valintaa. Tevereläiset olivat mukana alkuvaiheen suunnittelussa, mutta yrityksen henkilöstöammattilaiset ohjasivat itse työskentelyä mentorointiohjelman aikana.

Case 2

Perehdytysvideoiden tekeminen

Asiakasyrityksessä oli odotettavissa lähikuukausien aikana rekrytointisuma. Perehdyttämistarve tuli olemaan erittäin suuri. Uudet työntekijät tulivat pääosin samantyyppisiin tehtäviin, mutta kaikki eivät kuitenkaan tulleet aivan samaan aikaan. Niinpä heitä ei voinut perehdyttää yhtenä ryhmänä. Perehdyttämisen tueksi päätettiin tehdä lyhyitä perehdytysvideoita. Tevereläiset suunnittelivat videot yhdessä asiakkaan kanssa. Videoiden kuvaus, leikkaus ja viimeistely tehtiin Teveressä. Asiakas sai 3 kpl 10-15 min pituista videota perehdytyksensä tueksi.

Case 3

Mentorointioppaan tekeminen

Asiakkaalla oli menossa useita erilaisia mentorointiohjelmia. Niiden kaikkien tueksi toivottiin mentorointiopasta, joka palvelisi mentoreita ja aktoreita ohjelmien aikana. Oppaasta toivottiin olevan hyötyä myös niille mentoreille ja aktoreille, jotka eivät osallistuneet mentorointiohjelmiin, vaan toimivat spontaaneissa mentorointisuhteissa.

Organisaation sisällä oli paljon mentorointiosaamista ja varsinaisen oppaan kokoamisen tekivätkin organisaation ammattilaiset. Teveren kanssa järjestettiin neljä työpajaa, jossa käytiin läpi siihen mennessä koottua materiaalia ja kehitettiin sitä edelleen. Tevereläisten tehtävänä oli auttaa oppaan jäsentelyssä sekä tuoda mukaan opasta rikastavia näkökulmia ja konkreettisia mentorinnin työkaluja.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ