Ennakkotyöskentely

Perusidea

Ennakkotyöskentely on erittäin hyvä ja tehokas tapa aktivoida oppijoiden ajatuksia jo ennen varsinaista koulutusta. Ne antavat osallistujille kuvaa opiskeltavaan teemaan liittyvistä keskeisistä asioista ja saavat miettimään omaa asiaan liittyvää osaamistaan. Ennakkotehtävät, joissa kysytään osallistujien kokemuksia ja odotuksia aiheeseen ja tulevaan koulutukseen liittyen antavat myös kouluttajalle arvokasta tietoa osallistujista ja auttaa häntä suunnittelemaan koulutusta oppijoiden ajatusten ja tarpeiden pohjalta.

Ennakkokysymykset

Ennakkokysymysten vastaus- ja valmisteluajan tulee olla riittävän pitkä noin 1-2 viikkoa. Vastaukset kannattaa aina pyytää lähettämään kouluttajalle ennen koulutuksen alkua. Oppimista ennakkotehtävien avulla voi syventää siten, että kouluttaja tekee kaikista vastauksista yhteenvedon ja esittää sen oppijoille koulutuksen aluksi. Hyviä aktivoivia ennakkokysymyksiä ovat esimerkiksi: ”Mikä on mielestäsi parasta X:ssä”, ”Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet X:ssä?” ja ”Mitä teemoja haluaisit erityisesti  painotettavan tulevassa koulutuksessa?”

Ennakkolukutehtävät

Ennakkolukumateriaalin tulee sisällöltään antaa kuva edessä olevan koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Hyvä materiaali auttaa tunnistamaan käsiteltyjä asioita omassa työssä ja sitä kautta samaistumaan tulevaan koulutukseen. Usein on tarjolla valmiita artikkeleita ja muuta materiaalia jota voi käyttää tai kouluttaja saa laatia materiaalin itse. Lukutehtävään voi liittää muutamia kysymyksiä, joihin osallistujat vastaavat lukemisen jälkeen, ennen koulutusta. Kouluttajavalmennuksen lukutehtävän kysymykset voivat olla esimerkiksi: ”Mitä uusia ajatuksia Sinulle heräsi kouluttajan työstä?”, Mihin erityisesti kaipaat tukea ja ideoita?”

Ennakkotiedonhankinta ryhmässä

Tiedonhankintaan voi osallistua koko ryhmä. Se rajaa ensin yhdessä kouluttajan kanssa opiskeltavan teema ja selvittää, mitä asiasta pitäisi tietää ja mitä siitä jo tiedetään. Tarvittava uusi tieto voidaan hankkia esimerkiksi lukemalla kirjallisuutta ja haastattelemalla. Osallistujat voivat hankkia tietoa yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä. Tiedonhankinnan jälkeen kokoonnutaan yhdessä tekemään tiedosta yhteenveto.

Ennakkokeskustelu verkossa

Jos koulutuksessa on käytettävissä verkko-oppimisympäristö voi kouluttaja käynnistää ennakkotyöskentelyn verkossa jo ennen tapaamista. Osallistujat voivat käydä esittelemässä itsensä verkossa ja vastata muutamaan kysymykseen esimerkiksi: ”Hyvä perehdyttämiskokemus”.

 

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ