Sakkunnig inom lärande – stöd vid utveckling

T

evere Ab erbjuder utbildnings- och utvecklingstjänster. Av oss kan du få coaching, arbetshandledning och utbildning också på svenska. Vi stöder ett tvåspråkigt tillvägagångssätt. Deltagarna kan enligt eget val delta antingen på finska eller svenska.

Närmare om vår service

Tevere är specialiserat på coaching, arbetshandledning och utbildning i frågor gällande lärande och utveckling i arbetslivet. Våra tjänster omfattar bland annat:

  • Coaching och utbildning för ledare och chefer
  • Arbetshandledning, coaching, utbildning och fasilitering för arbetsgrupper och arbetsgemenskaper
    (t.ex. under utvecklingsdagar)
  • Pedagogisk utbildning för mentorer, personer som utbildar eller tar hand om introduktionen på arbetsplatsen, samt andra som arbetar med utveckling på arbetsplatsen

Coaching och arbetshandledning passar olika branscher och kan förverkligas både individuellt och i grupp.

Vårt arbetssätt är lösningsinriktat med kundens behov i centrum. Tjänsterna skräddarsys alltid enligt kundens behov och önskemål. Målet är att åstadkomma långvariga resultat både för organisationen och för deltagarna. Vi skapar nya perspektiv och insikter, nytt lärande samt inspiration.

Företaget

Tevere Ab är grundat i början av 2010, då två erfarna företagare med långa karriärer inom arbetslivets utveckling kombinerade sin kunskap och erfarenhet. Tillsammans har de skapat ett företag, där olika styrkor sammanslås till ett djupt och månsidigt kunnande, som tjänar både tidigare och nya kunder.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ