Yritys

T

evere Oy keskittyy työyhteisöjen sekä esihenkilöiden, kouluttajien ja muiden ohjaustyötä tekevien valmentamiseen ja ohjaamiseen. Teveren omistajilla Päivi Kupiaksella ja Raija Peltolalla on yhteensä yli kahdenkymmenenviiden vuoden kokemus kehittämisalan yrittäjinä. Teveren toimintaa kehittää nykyään toimitusjohtaja, valmentaja Minna-Rosa Kanniainen. Teveren perustajat Päivi Kupias ja Raija Peltola ovat siirtyneet tekemään yhteistyökumppaneina yksittäisiä toimeksiantoja.

E

lämästä vietetään suuri osa työn parissa. Osaaminen ja työn hallinnan tunteen lisääntyminen vaikuttavat työhyvinvointiin ja työ tuottavuuteen. Työelämän kehittämisessä otamme aina huomioon nämä kaksi puolta.

V

almennamme ja kehitämme monipuolisesti. Asiakkaan tavoitteista ja tarpeista riippuen kehittäminen voi olla koulutusta, valmennusta, työnohjausta, coachingia tai muunlaista ryhmän tai yksilön oppimisprosessin ohjausta. Meillä on satojen erilaisten kehittämisprosessien ja yli 2000 ohjaustunnin kokemus. Olemme koulutettuja työnohjaajia ja sertifioituja coacheja. Yhteistä kaikille käytössämme oleville tavoille on pitkäkestoisten tulosten saavuttaminen.

E

ettisyys työssämme tarkoittaa luotettavuutta, rehellisyyttä, asiakkaan parhaaksi toimimista, vastuullisuutta ja ympäristön kunnioittamista. Eettisyys tarkoittaa meille sekä tilaaja-asiakkaiden että yksittäisten valmennettavien näkökulmien huomioimista ja kunnioittamista. Tähtäämme siihen, että asiakkaamme kehittävät yhdessä kanssamme työkaluja ja ajattelun välineitä, joiden avulla voivat kehittää itse itseään – ei olemaan riippuvaisia meistä.

R

atkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus on tärkeä periaate kaikessa toiminnassamme. Suuntaamme katseen tulevaisuuteen ja ratkaisuihin, emme syyllisten etsimiseen ja menneessä lillumiseen. Nykytilan tutkimisessa historia on kuitenkin apuna ja sitä kautta on mahdollisuus oppia ymmärtämään itseään ja työyhteisöään. Parhaat ratkaisut rakennetaan onnistuneelle menneen, nykytilan ja tulevaisuuden haasteiden ymmärtämiselle.

E

distämme sekä yksilöiden että ryhmien oppimista ja kehittymistä. Oppimisen helpottaminen, oppimisen esteiden poistaminen, oppimismenetelmien kehittäminen ja vaikuttavan oppimisen aikaansaaminen ovat asioita, joiden kanssa työskentelemme ja joita jatkuvasti tutkimme ja ideoimme. Nämä ideat tuomme asiakkaidemme käyttöön, kun rakennamme yhdessä heidän kanssaan tavoitteellisia ja vaikuttavia kehittämiskokonaisuuksia.

Tevereläiset

Yhteistyössä

Kati Syrjänen

KATI SYRJÄNEN

Kati on työyhteisövalmentaja, coach, työnohjaaja ja yrittäjä. Hänellä on vahva valmennuskokemus työyhteisöjen kehittäjänä erilaisissa muutostilanteissa.

Kati toimii johtamisen ja esimiestyön, työyhteisötaitojen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä kouluttajataitojen valmentajana. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa keskiössä ovat vuorovaikutukseen liittyvät teemat.  Työskentelyotteeltaan hän on innostava, tavoitteellinen ja käytännönläheinen sparraaja, joka saa ihmiset osallistumaan ja oivaltamaan. Kati haluaa aina myös varmistaa, että suunnitelmat ovat konkreettisia ja etenevät myös käytännön työskentelyyn.

Maarit Virta

MAARIT VIRTA

Maarit Virta on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja valtiotieteiden maisteri.

Maaritin yritys Virranliike https://www.virranliike.fi on erikoistunut henkilöstön osaamisen jakamisen (mentorointi) parantamiseen. Tavoitteena on osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen sekä yksilöiden että organisaation tavoitteiden pohjalta. Maarit seuraa aktiivisesti osaamisen kehittämisen tutkimusta ja alan keskustelua. Hän on HENRY ry:n Osaamisverkoston perustaja ja vetäjä sekä Tietojohtaminen ry:n Tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen. Hän myös luennoi organisaatioiden osaamisen uudistamisesta eri oppilaitoksissa.

Työnsä Maarit perustaa näkemykseen, jossa osaamista rakennetaan yksilöiden osaamisen arvostamiselle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Koska osaaminen on sidottu ihmisiin ja käytäntöön, se saadaan parhaiten liikkeelle vuoropuhelulla ja yhteistyöllä. Kun kehittämisessä otetaan huomioon myös käytännön tarpeet, osaamisesta rakentuu henkilöstölle merkityksellistä.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ