100 vinkkiä parempaan työhön, osa 3

Osaamisen kehittäminen työyhteisössä

15.9.2017

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, minkä vuoksi osaamisen kehittämistä työelämässä tulee korostaa. Työhyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeää on työntekijän kyky tunnistaa oma osaamisensa ja arvostaa sitä. Tätä voidaan edistää jakamalla työyhteisössä vallitsevaa monipuolista osaamista ja tukemalla uuden oppimista. Lue seuraavat vinkkimme koskien osaamisen kehittämistä ja pohdi, kuinka voisit soveltaa niitä omalla työpaikallasi.

21. Kerätkää oivalluksianne näkyville, esimerkiksi yhteiseen tilaan ripustetulle fläpille tai oppimispäiväkirjaan.
22. Pitäkää jokaisen palaverin jälkeen lyhyt katsaus siitä, mitä oivalsitte palaverin aikana.
23. Jakakaa onnistumisenne ja pohtikaa, miten niistä voi oppia.
24. Kertokaa myös mokanne ja miettikää mitä niistä voi oppia.
25. Järjestäkää tiimissänne osaamistori, jolla tarjoatte ja tilaatte opastuspalveluja työhönne liittyvistä asioista.
26. Järjestäkää työyhteisön sisäinen epävirallinen vertaismentorointiohjelma ja mentoroikaa toisianne ristiin.
27. Pitäkää palavereissanne pieniä tietoiskuja tai alustuksia jokaisen omalta osaamisalueelta. Olkaa tasapuolisia ja hyödyntäkää kaikkien osaamista.
28. Ottakaa riskejä ja tehkää innostavia kokeiluja, joista on mahdollista oppia.
29.  Pitäkää kokeilu- ja mokamahdollisuusviikkoja ja antakaa kaikille mahdollisuus kokeilla uutta.
30. Pitäkää rento yhteinen iltapäivä ja antakaa ajatustenne lentää. Hullutelkaa ja irrotelkaa yhdessä. Verrytelkää aivojanne.

vinkit

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ