100 vinkkiä parempaan työhön, osa 6

Systeeminen ajattelu osana parempaa työtä

26.10.2017

Seuraavat vinkit parempaan työhön antaa Teveren yhteistyökumppani Tomi Tuomasjukka Työluotsista. Tomi työskentelee johdon ja johtoryhmien valmentajana sekä systeemisenä organisaatiokehittäjänä ja sovittelijana.

Tomin vinkit ovat yksin tehtäviä harjoituksia, oman mielen sisäistä työskentelyä. Ne perustuvat systeemiseen ymmärrykseen ihmisyhteisöistä. Tarvitset vain rauhallisen tilan ja hetken häiriötöntä aikaa. Ajatusten kirjaaminen paperille voi antaa enemmän näistä harjoituksista.

  1. Hahmota työyhteisössäsi vaikuttavat ihmiset; ketä yhteisöönne kuuluu nyt, ketkä siihen ovat kuuluneet aikaisemmin? Asennoidu niin, että työyhteisösi on tänään se mitä se on, koska nykyisten jäsenten lisäksi aikaisemmin mukana olleet ovat antaneet oman panoksensa.  Ajattele jo poistuneita jäseniä arvostavasti.
  2. Mieti onko työyhteisösi historiassa ollut sellaisia henkilöitä jotka ovat joutuneet lähtemään pois vastoin omaa tahtoaan. Tutki mielessäsi mitä nämä pois lähteneet henkilöt ovat työyhteisölle ja työllenne antaneet. Ajattele heitä lämmöllä ja kiitä heitä mielessäsi.
  3. Muodosta mielessäsi työyhteisöstäsi kuva niin, että siihen kuuluvat ihmiset ovat puolikaaressa. Tiimiin ensimmäisenä tullut on kaaren laidassa kunniapaikalla. Hänen vasemman kätensä puolella on seuraavana tiimiin tullut ja siitä eteenpäin jokaisen siinä järjestyksessä kuin hän on tullut mukaan. Sijoita kaareen myös kaikki jo poistuneet työkaverit ja itsesi. Asetu mielessäsi omalle paikallesi kaaressa ja tutki miltä siinä tuntuu olla.
  4. Ajattele työporukkanne taas kaareen ja järjestä heidät mielessäsi sen mukaan kenellä on tiiminne perustehtävän mukaan eniten osaamista. Osaavin taas laitaan kunniapaikalle, hänen vasemman kätensä puolelle seuraavaksi osaavin ja niin edelleen. Sijoita myös itsesi kaarelle ja tutki mielessäsi mitä ajatuksia oma paikkasi sinussa herättää.
  5. Tee vielä yksi kaarikuva tiimistänne. Järjestä jäsenet tällä kertaa sen mukaan kenellä on eniten menetettävää ihmisenä, jos työnne jostain syystä yhtäkkiä loppuisi. Laitaan tulee siis se henkilö, joka on kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ja hänen vasemman kätensä puolella se, jolla sinun tuntumasi mukaan seuraavaksi eniten menetettävää. Asetu omalle paikallesi kaarella ja katsele ympärillesi – mitä ajattelet omasta paikastasi suhteessa muihin?
  6. Ajattele tiimisi nykyisyyteen ja menneisyyteen liittyviä tapahtumia. Sijoita tilanteet ja tapahtumat mielessäsi lattialle niin, että itseäsi lähinnä on tilanteet, joihin voi vaikuttaa ja kauempana on sellaiset joihin et voi vaikuttaa. Laajenna ajatteluasi lisäämällä lattialle myös sinun ja työyhteisösi toimintaan tällä hetkellä vaikuttavia asioita sen mukaan miten voitte niihin vaikuttaa. Kiinnitä huomiosi lähimmäksi sijoittamiisi asioihin ja tapahtumiin.
  7. Lausu sana kiitos aina kun saat jotain. Kiitä myös itsestään selvistä asioista. Voit kiittää siivoamisesta, kahvin keittämisestä dokumentin toimittamisesta, sähköpostista tai työkalun lainaamisesta. Ei ole niin pientä asiaa, etteikö siitä saamaasi lahjaa voisi tasapainottaa sanomalla ”kiitos”. Mieti myös muita tapoja ylläpitää tätä antamisen ja saamisen tasapainoa.
  8. Mieti mikä on sinun tehtäväsi osana oman tiimisi tehtävää. Kirjoita tehtäväsi paperille muutamalla lauseella. Tämä on sinun perustehtäväsi. Onko se linjassa tiimisi/työyhteisösi perustehtävän kanssa?
  9. Mieti omaan tehtävääsi liittyviä vastuita. Pohdi täyttääkö toimintasi vastuusi rajat vai menetkö kenties rajoistasi yli. Jos huomaat jotain poikkeamaa rajoista, mieti mitä voisit tehdä sen asian suhteen. Mitä haluaisit tehdä? Mitä aiot tehdä?
  10. Työyhteisösi koostuu ihmisistä ja heidän välisistä suhteista. Pohdi miten voisit toimia näissä suhteissa joka päivä niin kuin ihminen toimii ihmisten kanssa. Miten olet joka päivä hiukan enemmän ihminen ihmiselle?
100vinkki_6

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ