Ajatuksia hybridityöstä ja -valmennuksista

23.5.2022
Teksti: Raija Peltola

Viimeisessä asiakastilaisuudessamme hankimme yhdessä osallistujien kanssa kokemuksia sekä pelillisyydestä että hybridityöskentelystä. Kokeilimme toiminnallisten elementtien käyttöä tässä vielä uudessa tavassa olla yhdessä ja jaoimme kertynyttä osaamistamme.

Mitä ymmärrämme hybridityöskentelyllä?

Hybridityö tarkoittaa työn vuorottelua työpaikan ja etätyön välillä. Hybridivalmennuksella, -koulutuksella tai -ohjauksella ymmärrämme taas tilannetta, jossa osa osallistujista on fyysisesti läsnä, osa etänä. Miten onnistua näissä viimeksi mainituissa tilanteissa?

Hybriditilanteissa onnistumista helpottavat hyvät tekniset laitteet ja toimiva it-yhteys. Joidenkin mielestä tämä on vähimmäisvaatimus, että ylipäätään kannattaa tavata tällä tavoin. Kuulimme asiakastilaisuudessamme, että osa organisaatioista on päättänyt, että esimerkiksi koulutuksia tai palavereja ei järjestetä ollenkaan hybridinä vaan joko kaikki ovat omilla (etä)työskentelypisteillään tai kaikki ovat fyysisesti läsnä samassa tilassa. Osa organisaatioista tai koulutuksen järjestäjistä taas hyväksyy erilaiset osallistumisen tavat.

Mitä opimme asiakastilaisuudessamme?

Tekniikka on hyvä renki, mutta huono isäntä. Etätilanteissa joudumme aina varautumaan yllätyksiin. Yhteys katkeaa, kokoussovellus ei toimikaan odotetusti tai jonkun osallistujan kamera pysyy mustana, vaikka miten yritetään. Odotukset on mitoitettava realistisesti ja myötätuntoinen sekä kepeä tapa suhtautua työskentelyn tuomiin sattumuksiin on tarpeen.

Toisaalta, jotta toiminnallisuus onnistuu hybridi-olosuhteissa on tärkeää, että saamme teknisillä välineillä aikaan kokemuksen ”samassa tilassa” olemisesta. Tällöin on kiinnitettävä huomiota siihen, miten osallistujat saadaan tekemään samaa asiaa sekä paikan päällä että etänä. Ja tämä vaatii erillisen ohjeistuksen kullekin kohderyhmälle. Kameroiden käyttöä (kuka näkee kenet milläkin hetkellä) on harjoiteltava, että se sujuu joustavasti.

Yhdessäolo onnistuu myös hybridinä hyvin, kun kaikki tietävät miksi paikalla ollaan, miten on tarkoitus toimia ja mitä saada aikaan. Tämän lisäksi uusissa tilanteissa tarvitaan aina kokeilevaa kepeyttä ja armollisuutta.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ