3 + ja miten -menetelmä

Perusidea

Yksittäisiä ideoita arvioidaan eri näkökulmista.

Tavoite

Tavoitteena on löytää käyttökelpoisimmat ideat.

Eteneminen

Jokaista esitettyä ideaa arvioidaan erikseen tuomalla ensin esille vähintään kolme hyvää puolta ideassa. Vasta tämän jälkeen on lupa esittää miten-kysymyksiä kritiikkinä idean toimivuutta kohtaan. Vertailemalla lopuksi arvioitujen ideoiden hyviä puolia suhteessa niiden toteutuskelpoisuuteen, pystytään valitsemaan käyttökelpoisimmat ideat toteutettaviksi.

Huomioita

Aina ei ole tarpeen arvioida ideoiden käytettävyyttä yhdessä, etenkään silloin kun yksilöt osallistuvat koulutukseen hakien ratkaisuja omaan itsenäiseen työhönsä. Silloin heille saattaa riittää ideoiden esille tuonti, jonka jälkeen he pystyvät itsenäisesti arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta omassa työssään.

Muunnelmia

Ks. reflektiivinen ryhmä

Kirjallisuutta

Lavonen, Meisalo & al. Luovan ongelmanratkaisun työtavat. Osoitteessa: http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/main.htm

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ