360 -arviointi

Perusidea

Henkilöstä kerätään palautetta mahdollisimman monesta eri näkökulmasta – myös häneltä itseltään. Esimerkiksi esimiestä voidaan arvioida niin alaisen, kollegan kuin hänen oman esimiehensäkin näkökulmasta – ehkä jopa asiakkaan näkökulmasta.

Tavoite

Tavoitteena on kerätä laaja-alaista palautetta eri toimijoiden näkökulmasta ja pyrkiä laajentamaan näkemystä itsestä, omasta toiminnasta ja kehittämiskohteista ilman yksittäisten mieltymysten tai lähtökohtien korostumista palautteen annossa. Tehtyä arviointia voidaan käyttää esimerkiksi alkutilanteen kartoittamisessa ja sitä kautta koulutuksen tai ohjauksen teemojen valinnassa.

Eteneminen

Määritetään tehtyjen arvioiden pohjalta sitä, mitä asioita lähdetään kehittämään koulutuksen kuluessa. Määrittelyvaiheessa voidaan tarkastella sitä, mitä yhtäläisyyksiä palautteissa on, mistä ne voisivat johtua ja miten niitä osa-alueita voidaan kehittää. Koulutuksen aikana voidaan myös muodostaa pareja ja ryhmiä, joissa osapuolet täydentävät toisiaan profiiliensa mukaan.

 Muunnelmia

Kerätä palautetta kehittämistarpeiden kartoittamista varten ks. Haamuasiointi ja Swot-analyysi.

Kirjallisuutta

Hätönen, H. Muukkonen, J. (1999). Oppia arvioinnista – menetelmänä 360-arviointi. Helsinki: Educa-Instituutti.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ