8 x 8 -menetelmä

Perusidea

Menetelmää käytetään ratkaisujen ideointiin tiettyyn ongelmaan tai aiheeseen.

Tavoite

Tavoitteena on löytää yhdelle aiheelle tai ongelmalle 64 uutta ideaa.

Eteneminen

Ongelma tai aihe selkeytyy, jos se voidaan asettaa kysymyksen muotoon, käyttäen sanoja mitä, miten, mistä esim. Mistä löydämme enemmän osallistujia kursseillemme? Ongelma tai aihe kirjoitetaan keskelle paperia tai fläppiä. Mind mapin tapaisesti sen ympärille muodostetaan kahdeksan erilaista näkökulmaa, kehittämisen kohdetta tai siinä esiintyvää osa-aluetta. Kun nämä ovat selvillä, tuotetaan jokaiseen niistä kahdeksan ideaa.

Muunnelmia

Ks. muut ideointimenetelmät: Aivoriihi, Oppimiskahvila sekä Ideointi- ja ratkaisuryhmät

Kirjallisuutta

Lavonen, Meisalo & al. Luovan ongelmanratkaisun työtavat.
Osoitteessa: http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/main.htm

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ