Aktivoiva luento

Perusidea

Aktivoiva luento on variaatio perinteisestä luennosta. Ideana on tehostaa oppimista aktivoimalla osallistujia eri tavoin luennon aikana. Menetelmä sisältää ajatuksen siitä, että oppiminen on aktiivinen prosessi, jota edistetään luomalla vuorovaikutusta ja työskentelyä hyvässä ilmapiirissä.

Tavoite

Aktivoivaan luentoon voidaan yhdistää monia erilaisia oppimistavoitteita, jotka yhdistyvät loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Menetelmän avulla pyritään monesti laajentamaan osallistujien tietämystä käsiteltävästä aiheesta. Aktivoivan luennon aikana voidaan myös ideoida ja soveltaa esillä olevaa tietoa.

Eteneminen

Hyvä etenemismuoto aktivoivalle luennolle on lyhyiden enintään 15–20 minuutin pituisten ”tietoiskujen” esittäminen. Näissä voidaan edistää oppimista käyttäen erilaisia sisältöä tukevia havainnollistamiskeinoja, kuten Powerpoint-esitystä, videoklippejä, kuvia tai esineitä. Myös osallistujat tai ulkoinen asiantuntija voivat toimia tietoiskun pitäjinä. Tietoiskujen välissä osallistujia aktivoidaan käsittelemään esitettyä tietoa yksin, pareittain tai ryhmissä muita menetelmiä soveltamalla (esim. porinatuokiot tai kumuloituva ryhmä). Taukojen pitämisellä, rytmityksellä sekä asiakokonaisuuksien rajaamisella ja määrällä on vaikutusta osallistujien aktiivisuuteen.

Muunnelmia

Aktivoiva luento koostuu itsessään useamman menetelmän yhdistelmästä. Tietoiskujen välissä voi käyttää useita erilaisia menetelmiä useampia tavoitteita edistämään.

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ