Akvaarioryhmä verkkokoulutuksessa

Perusidea

Osallistujat keskustelevat vuorotellen annetusta aiheesta akvaarioryhmissä. Menetelmän avulla asioita voidaan käsitellä yleisesti ja myös kriittisesti.

Tavoite

Menetelmän tavoitteeksi voi asettaa esimerkiksi yhteisen merkityksen luomisen annetusta aiheesta sekä tietopohjan laajentamisen muiden osallistujien ajatuksilla. Akvaarioryhmää voidaan myös käyttää koulutuksen arviointikeskusteluun.

Eteneminen

Akvaarioryhmämenetelmän käyttäminen verkkokoulutuksen aikana edellyttää sitä, että osallistujilla on mikrofoniyhteys. Osallistujat jaetaan maksimissaan neljään pienempään ryhmään. Jos osallistujat ovat kaikki eri etäpisteissä, toteutetaan keskustelu etäyhteyden yli. Puheen lievän viiveen takia akvaarioryhmien on silloin hyvä olla pieniä, esimerkiksi kolmen hengen ryhmiä. Jos osallistujia sen sijaan on useampi samassa etäpisteessä, voivat he muodostaa yhden suuremman akvaarioryhmän. Silloinkin ryhmän koko on hyvä rajata maksimissaan 6-8 henkilöön. Vielä suuremmat, etäpisteissä sijaitsevat ryhmät on hyvä jakaa useampaan akvaarioryhmään.

Yksi ryhmistä aloittaa keskustelun valitusta aiheesta ja muut kuuntelevat keskeyttämättä. Ensimmäinen ryhmä keskustelee aiheesta määrätyn ajan, jonka jälkeen toinen ryhmä jatkaa siitä, mihin edellinen ryhmä jäi. Näin jatketaan, kunnes kaikki ryhmät ovat saaneet puheenvuoron. Lopussa on vielä hyvä lyhyesti vetää yhteen keskustelua.

Huomioita

Etäyhteyden yli keskusteleminen voi tuntua osallistujista vieraalta. Se on helpompaa silloin, kun muut osallistujat ovat tuttuja ja koulutusryhmä on pieni. On siis hyvä huomioida se, että menetelmän käyttäminen suuressa verkkokoulutustilaisuudessa, voi tuntua turvattomalta ja epämiellyttävältä osallistujille. Kouluttajana on myös hyvä jo etukäteen miettiä, miten ryhmät muodostetaan. Sitä varten on tarpeen tietää osallistujat sekä se, kuinka monessa etäpisteessä on useampi osallistuja.

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ