Asteikot ja janat verkkokoulutuksessa

Perusidea

Osallistujat arvioivat nykytilannetta, omaa osaamistaan, omia arvojaan, tunteitaan ja arvostuksiaan erilaisten väittämien ja kysymysten avulla.

Tavoite

Asteikkojen ja tiedustelujen tavoitteena on kartoittaa nykyhetken tilannetta. Niiden avulla hankalasti lähestyttävät aiheet saadaan helpommin jäsenneltyä ja saadaan esille ryhmän mielipiteitä ja arvostuksia.

Eteneminen

Monesta verkkokoulutus- ja webinaarijärjestelmästä löytyy sisäänrakennettu kyselytyökalu. Esimerkiksi Skype for Business ja Zoom tarjoavat kaikki kyselyntekomahdollisuuden. On myös muita ohjelmia, joilla kyselyitä voi toteuttaa reaaliajassa koulutuksen aikana. Yksi tällainen palvelu on esimerkiksi Kahoot tai Mentimeter.

Näihin on mahdollista itse määrittää kysymykset ja vastausvaihtoehdot, jolloin myös asteikkoa tai janaa on mahdollista käyttää. Yleinen asteikko tai jana on yhdestä kymmeneen, jossa pistemäärä 10 kuvaa täydellistä tilannetta ja 1 sen täydellistä vastakohtaa. Asteikkona voidaan myös käyttää esimerkiksi täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä -asteikkoa. Usein ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä asteikkoa yhdestä kymmeneen asti näillä kyselytyökaluilla, vaan on käytettävä lyhempää asteikkoa. Esimerkiksi Skype for Business -ohjelmistossa on myös luonnoslehtiö, johon kouluttaja voi piirtää janan ja osallistujat voivat merkitä itsensä johonkin kohtaan janalla. Vaihtoehtoisesti ja kevyimmin toteutettuna jokainen voi piirtää itsellensä janan tai asteikon, sijoittaa itsensä sille ja pohtia asiaa kouluttajan esittämien jatkokysymysten pohjalta.

Kun asteikkoon tai janaan on merkitty oma sijainti kouluttaja voi esittää kysymyksiä siitä, miten nykytilanne eroaa täydellisestä tilanteesta ja mitä jokainen voi tehdä päästäkseen parhaaseen tulokseen. Hyvä tapa konkretisoida osallistujille millaista toimintaa nykytilanteesta eteenpäin vaatiminen edellyttää, on kysyä mistä he tietävät, että ovat liikkuneet yhden askeleen asteikolla tai janalla kohti tavoitetta. Alkuperäisenä kysymyksenä voi olla esimerkiksi: ”Asteikolla 1-10 kuinka hyvin koet itse tällä hetkellä hallitsevasi erilaiset kouluttajan verkkotyökalut?”. Jatkokysymyksenä siihen voi olla, että: ”Mitä pitäisi tapahtua, jotta siirtyisit asteikolla yhden luvun ylöspäin?”.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ