Avoin tila

Perusidea

Avoimessa tilassa liikutaan vapaasti paikasta ja teemasta toiseen ja ideoidaan esimerkiksi ratkaisuja tai uusia näkökulmia aiheeseen. Liikkuminen voi tapahtua yksin tai vaihtuvissa ryhmissä oman mielenkiinnon mukaisesti.

Tavoite

Avoin tila sopii menetelmänä sekä ideointiin että ongelmanratkaisuun. Menetelmän avulla valittuihin teemoihin kerätään mahdollisimman paljon uusia ideoita, ratkaisuehdotuksia tai näkökulmia.

Eteneminen

Työskentelyyn kannattaa varata aikaa 15-45 minuuttia tai tuntikin, jos aihe on haastava. Aluksi valitaan yhdessä teemat tai ongelmat, joita halutaan tarkastella ja joihin etsitään ratkaisuja tai ideoita. 4-5 teema on sopiva määrä. Osallistujat voivat miettiä ensin pareittain tai pienissä ryhmissä haasteita tai tärkeitä teemoja, joita haluavat käsitellä. Teemat kerätään tämän jälkeen fläpille, jonka jälkeen ehdotetuista teemoista valitaan kiireellisimmät ja/tai tärkeimmät yhteiseen tarkasteluun.

Valitut teemat kirjoitetaan omille fläpeilleen ja sijoitetaan eri puolille tilaa sen verran kauas toisistaan, että yhden fläpin ympärille mahtuu useampi osallistuja keskustelemaan häiriöittä. Jokaiselle fläpille varataan oma tussi kirjaamista varten.

Ensimmäisenä fläpille saapunut kirjaa sen äärelle kokoontuneiden ajatuksia ylös. Kirjaaja voi lopettaa milloin tahansa ja antaa tussin toiselle henkilölle. Fläpin ääreltä voi siirtyä toiselle fläpille, kun itse haluaa. Samalle fläpille voi myös palata, kun uusia asioita tulee mieleen.

Työskentelyn jälkeen tuloksia tarkastellaan vielä yhdessä. Näin voidaan tehdä yhteenveto asiasta ja tarvittaessa sopia jatkotoimenpiteistä. Osallistujille on myös hyvä koota fläpeille kirjatut ideat ja ratkaisut myöhempää tarkastelua varten.

Huomioita

Avoin tila on haastava toteuttaa, jos tilaa liikkumiselle on vähän tai osallistujia suuri määrä. Suositeltava osallistuja määrä on enimmillään n. 40-50 osallistujaa.

Muunnelmia

Ks. Ideointi- ja ratkaisuryhmät sekä oppimiskahvila

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Gaudeamus: Helsinki.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ