De Bonon kuusi ajatteluhattua (Six Thinking Hats)

Perusidea

Menetelmää käytetään ajattelun ja keskustelun apuvälineenä. Ajatteluhattujen avulla ongelmaa tai aihetta lähestytään eri näkökulmista noudattamalla eri hattujen mukaisia ajattelumalleja ja rooleja. Roolissa ollessaan osallistuja sanoo mielipiteensä eri asioihin helpommin kuin omana itsenään. Suomalaisittain menetelmä tunnetaan myös nimellä ”mietintämyssyt”.

Tavoite

Ajatteluhattujen avulla osallistujat pystyvät helpommin ideoimaan ja kehittämään uusia näkökulmia käsiteltävään asiaan. Menetelmä auttaa osallistujia keskittymään yhteen asiaan kerrallaan yhdestä näkökulmasta katsottuna.

Eteneminen

Menetelmää käytetään useimmiten ryhmätöissä, mutta sitä voi käyttää myös yksistään. Erilaisia ajattelutapoja kuvataan erivärisillä hatuilla. Hattujen värit ja niiden mukaiset ajattelumallit ovat yleisesti seuraavat:

• Valkoinen – hatun haltija keskittyy faktoihin ja on objektiivinen

• Punainen – hatun haltija korostaa tunteitaan ja on intuitiivinen

• Musta – hatun haltija pohtii riskejä ja on loogisessa mielessä negatiivinen

• Keltainen – hatun haltija miettii etuja ja on positiivinen sekä optimistinen

• Vihreä – hatun haltija ehdottaa uusia ideoita ja on luova

• Sininen – hatun haltija tarkkailee ja reflektoi keskusteluprosessia ja on usein ryhmän johtaja ja keskustelun kirjaaja.

Hattuja voidaan käyttää rinnakkaisesti, eli kaikki osallistujat käyttävät aina samaa ajattelutapaa yhtä aikaisesti, tai sitten jokaisella osallistujalla on käytössään oma hattu ja sen mukainen ajattelutapa. Hattuja voidaan symboloida esimerkiksi värillisillä paperilla tai esineillä. Tärkeää on vain, että kaikki osallistujat tietävät minkä värinen hattu kenelläkin on käytössä.

Muunnelmia

Väittelyn ja arvojanojen avulla voidaan tarkastella vastakkaisia tapoja ajatella asioista. Myös erilaisilla persoonallisuus- ja oppimistyylitesteillä voidaan tehdä näkyväksi erilaisia tapoja toimia ryhmässä.

Kirjallisuutta

Wikipedia. Kuusi ajatteluhattua, http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuusi_ajatteluhattua
Hiltunen, L. Edward De Bonon: ”Six Thinking Hats”, eli ”hattutekniikka”, http://users.jyu.fi/~lrl/kurssit/virtopp2002/hats.html

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ