21.2.2020
Teksti Marjatta Ikonen

Valitessaan reilut 10 vuotta sitten yritykselleen nimen Tevere Raija Peltola ja Päivi Kupias sisällyttivät siihen yrityksen vision, mission sekä arvot: jokainen nimen kuudesta kirjaimesta sai oman merkityksen.
Kun toiminnan ensimmäinen vuosikymmen läheni loppuaan, kaksikko ryhtyi pohtimaan, kuinka kirjainten sisältämät viestit ovat kestäneet aikaa ja ovatko ne muuttuneet. Kolme ensimmäistä kirjainta – T=työ(yhteisöt), E=elämä ja V=valmennus – käsiteltiin ennen tammikuussa vietettyä 10-vuotisjuhlaa, loput kolme päätettiin arvioida kun uusi vuosikymmen alkaa, niin yritykselle kuin ajanlaskulle.

Rehellisyyttä, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta

Teveren nimen toinen e tarkoittaa eettisesti. Olemme oppineet, että sanana se viittaa moraaliin, eettiseen koodiin, etiikan mukaisiin toimiin.
– Rehellisyyttä, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, Päivi avaa eettisyyttä Teveren toiminnassa.
– Se on myös ehdotonta luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuuden noudattamista, hän jatkaa.
– Haluamme olla myös avoimia – tämä tarkoittaa, että emme lähde toteuttamaan omia tai tilaajan piiloagendoja. Kipeätkin asiat pitää pystyä tuomaan esille reilusti ja avoimesti.
Kaksikon mielestä on tärkeää elää kuten julistaa – ilman tekoja sanat ovat tyhjiä. Eettisyys näkyy kunnioittavana ja arvostavana käytöksenä asiakkaita kohtaan erilaisuutta ja eriäänisyyttä kunnioittaen.
– Myös silloin, kun olemme asiakkaan kanssa eri mieltä, pyrimme tuomaan sen esille arvostavasti, sanoo Päivi.
– Ensisijainen lähtökohtamme on tarjota asiakkaalle sen, mitä hän tarvitsee, ja edetä myös yhteisissä kehittämishankkeissa joustavasti, Raija puolestaan pohtii.
Mikäli organisaatio on tilaajana, coaching ja usein myös työnohjaus aloitetaan yhteisen keskustelun kautta määrittelemällä, mitkä ovat tarkemmat tavoitteet.
– Näihin molempiin ohjausmuotoihin kuuluu luottamuksellisuus. Emme tee asioita ohjattavan tai ohjattavien tietämättä, Päivi jatkaa.
– Tilaajalle ei esimerkiksi toimiteta mitään erillisiä raportteja, joita ohjattava ei näe.

Vastuullisuus eri tasoilla

Vastuullisuus on sana, joka nousee usein esiin Päivin ja Raijan puheessa.
– Työnohjauksessa ja coachingissa toimimme alan eettisten ohjeiden mukaisesti, sanoo Raija.
Meidän asiakkaamme ovat myös itse hyvin vastuullisia toiminnassaan, sanoo Päivi.
– Näin ollen yhteistyö on helppoa. 
– Eettisyyttä on luonnollisesti myös yhteiskunta- ja ympäristövastuu, pistää Raija väliin.
– Se näkyy meillä ehkä eniten jokapäiväisissä valinnoissa. Myös pieni yritys voi tehdä oman osansa. Itse asiassa tämän asian merkitys on kasvanut.
Ympäristö otetaan huomioon esimerkiksi matkustaessa.
Eettisyys ja vastuullisuus näkyvät myös siinä, että Tevere tekee myös pro bono -työtä kolmannen sektorin toimijoille. Yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. SPR, Nuorten Ystävät ja Pelastakaa lapset ry.

Yhtiökumppanit painottavat, että eettisyyttä on myös omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen ja riittävän vapaa-ajan turvaaminen. Tämä näkyy parempana läsnäolona erilaisissa ohjaus- ja valmennustilanteissa.

Työnkaltaista toimintaa on silti myös vapaa-ajalla: Päivi mentoroi ja jakaa tietoa siitä, kun taas Raija toimii vapaaehtoisena riitojen ja rikosten sovittelijana. 

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ