esimies_osaamisen_kehittajana

Esimies osaamisen kehittäjänä

Kupias, Peltola ja Pirinen
Talentum. Helsinki 2014

Onko esimiehen tehtävänä pelkkä suorituksen johtaminen? Miten kaikkien osaaminen saadaan käyttöön ja miten työssä opitaan? Miten esimies kehittää tiimiään? Entä itseään? Esimiehen tehtäviin kuuluu myös tiimiläisten osaamisen hyödyntäminen ja sen kehittäminen. Tämä kirja keskittyy arjessa tapahtuvaan oppimiseen työpaikoilla.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ