Esteiden kaato

Perusidea

Muutokset aiheuttavat ihmisissä usein vastustusta. Ottamalla vastustus käsittelyyn voidaan sitä vähentää ja paikantaa muutokseen liittyviä ongelmakohtia.

Tavoite

Esteiden kaatoa käytetään ongelmanratkaisumenetelmänä muutosvastarinnan käsittelyyn.

Eteneminen

Aluksi määritellään tavoite yhdeksi lauseeksi, eli se mitä halutaan saavuttaa. Tämän jälkeen tavoite muutetaan kysymyksen muotoon: ”Mikä meitä estää tavoittelemasta…”. Osallistujat voivat pohtia asiaa pienryhmissä aivoriihen periaattein. Kun kaikki esteet ovat selvillä, ne kirjataan näkyviin esimerkiksi fläpille, johon ne jaotellaan helppoihin, keskivaikeisiin ja vaikeisiin tai mahdottomiin esteisiin. Halutessa joku näistä kategorioista voidaan valita ensisijaisesti käsittelyyn. Esteet jaetaan seuraavaksi pienryhmien kesken ja jokainen pienryhmä muuttaa saamansa esteet ratkaisua hakevan kysymyksen muotoon. Pienryhmät ideoivat vielä ratkaisuja näihin kysymyksiin. Lopuksi valitaan parhaimmat ratkaisut yhdessä koko ryhmän kanssa ja sovitaan toimenpiteistä.

Muunnelmia

Ks. Avoin tila

Kirjallisuutta

Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoitteisiin. Helsinki: Edita.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ