Gallupit ja mielipidetiedustelut verkkokoulutuksessa

Perusidea

Gallupeiden ja mielipidetiedusteluiden ideana on saada nopea yleiskatsaus ryhmän ajatuksista ja kokemuksista.

Tavoite

Gallupit ja mielipidetiedustelut sopivat hyvin esimerkiksi koulutuksen alkuun virittämään osallistujia aiheeseen ja kartoittamaan heidän ajatuksiaan ja osaamistaan. Samalla, kun ne antavat tietoa kouluttajalle osallistujista, myös osallistujat hahmottavat ryhmän osaamista ja ajatuksia yleisemmällä tasolla.

Eteneminen

Monesta verkkokoulutus- ja webinaarijärjestelmästä löytyy sisäänrakennettu kyselytyökalu. Esimerkiksi Skype for Business, GoToWebinar ja AdobeConnect tarjoavat kaikki kyselyntekomahdollisuuden. On myös muita ohjelmia, joilla kyselyitä voi toteuttaa reaaliajassa koulutuksen aikana. Yksi tällainen palvelu on esimerkiksi Kahoot. Näiden avulla voidaan myös järjestää gallupeja ja mielipidetiedusteluja esittämällä kyllä/ei tai muita vaihtoehtoisia vastauksia sisältäviä kysymyksiä. Kyselyä ei ole pakko luoda etukäteen, vaan sillä pystyy luomaan gallupin tai mielipidetiedustelun myös spontaanisti koulutuksen aikana. Jos osallistujat näkyvät hyvin videoyhteyden avulla on toki myös mahdollista toteuttaa gallup tai mielipidetiedustelu siten, että kukin ilmaisee vastauksensa esimerkiksi nostamalla käden pystyyn tai peukulla. Usein kuvaruutu jää kuitenkin liian pieneksi vastausten hahmottamiseksi näin.
Osaamista kartoittaessaan kouluttaja voi kysyä esimerkiksi ”Onko asia sinulle tuttu ennestään” tai ”Oletko jo käyttänyt…”. Näin kouluttaja saa nopeasti selville millä tasolla hänen kannattaa jatkaa asian käsittelyä vai kannattaako ollenkaan. Näkemyksiä ja mielipiteitä kartoittaessaan kouluttaja voi kysyä esimerkiksi ”Kuinka moni teistä tekisi…”, ”Mikä on mielestäsi…”.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ