Gallupit ja mielipidetiedustelut

Perusidea

Gallupeiden ja mielipidetiedusteluiden ideana on saada nopea yleiskatsaus ryhmän ajatuksista ja kokemuksista.

Tavoite

Gallupit ja mielipidetiedustelut sopivat hyvin esimerkiksi koulutuksen alkuun virittämään osallistujia aiheeseen ja kartoittamaan heidän ajatuksiaan ja osaamistaan. Samalla, kun ne antavat tietoa kouluttajalle osallistujista, myös osallistujat hahmottavat ryhmän osaamista ja ajatuksia yleisemmällä tasolla.

Eteneminen

Yksinkertaisimmillaan gallup tai mielipidetiedustelu voidaan toteuttaa siten, että jokainen ilmaisee vastauksensa nostamalla käden pystyyn tai peukulla (osoittaen alas, vaakatasoon tai ylös). Tiedostelun teettämiseen voidaan myös käyttää erivärisiä kortteja.
Osaamista kartoittaessaan kouluttaja voi kysyä esimerkiksi ”Kuinka monelle teistä asia on tuttu” tai ”Kuinka moni teistä on jo käyttänyt…”. Näin kouluttaja saa nopeasti selville millä tasolla hänen kannattaa jatkaa asian käsittelyä vai kannattaako ollenkaan. Näkemyksiä ja mielipiteitä kartoittaessaan kouluttaja voi kysyä esimerkiksi ”Kuinka moni teistä tekisi…”, ”Kuinka moni teistä kannattaa…”

Tämän jälkeen keskustelua voidaan jatkaa pyytämällä muutamia osallistujia kertomaan tarkemmin omasta näkemyksestään ryhmälle.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ