Helpota johtamista!

Tekeminen ratkaisee

Jorma Pirinen, BoD 2020

Tarinat oivalluttavat, muistuttavat ja jäävät mieleen. Tämä kirja on täynnä erilaisia tarinoita, sekä kommelluksia että hienoja onnistumisia. Nämä tarinat ovat syntyneet pitkään erilaisissa johtamistehtävissä toimineen Jorma Pirisen kokemuksista, joita hän on myös pohtinut jälkikäteen. Näin niistä on myös syntynyt eräänlainen käsikirja johtamisesta, joka nyt on saatettu kirjalliseen muotoon.

Kirjan pääluvut ovat: Johtaminen – vaativa palvelutehtävä, Johdettavien kohtaaminen, Itsensä johtaminen ja Työelämän pelikenttä. Kirja on ensisijaisesti kohdennettu uransa alkutaipaleella oleville myynti- ja palvelualojen esimiehille sekä esimiesten johtajille. Kirja sopii myös kokeneemmille esimiehille omien ajatusten reflektointiin. Kirjoittaja korostaa sitä, että johtamisen opiskelu tapahtuu parhaiten ja nopeimmin käytännössä.

Kirjan tausta on rahoitusmaailma, erityisesti palvelun ja myynnin johtaminen. Yleistettävyys muille aloille on kuitenkin suuri. Kun kyse on johtamisesta, toimialakohtaiset erot ovat pieniä. Moni esimies tietää jo sen, mitä pitäisi tehdä. Kirjoittaja vahvistaa ja osin ravisteleekin sitä sekä samalla monessa kohdin tuo esiin esimerkkejä siitä miten jokin johtamisen tehtävä toteutetaan.

Tätä kirjaa on helppo lukea ja tarinat kuljettavat mukanaan. Helposti teemme johtamisesta monimutkaista, koska kyse on monenlaisten tilanteiden ja ihmisten kohtaamisesta. Tässä kirjassa yksinkertaistetaan. On tärkeää johtaa itseään, olla tähän tehtävään motivoitunut ja arvostaa ihmisiä.

Tämä on ensimmäinen kirja, jonka Jorma kirjoitti yksin. Ensimmäinen kirja Esimies osaamisen kehittäjänä syntyi vuonna 2014 yhteistyössä meidän tevereläisten (Kupias, Peltola) kanssa. Jo silloin opimme paljon Jorman mainioista käytännönläheisistä ajatuksista ja jäsennyksistä.

Kirjaa voi suositella kaikille johtamista pohtineille ja siitä kiinnostuneille. Kirjan tekijänpalkkiot ohjataan MML:n Uudenmaan piirin perhekummitoimintaan.

Raija Peltola, työnohjaaja, coach (PCC), tietokirjailija, partner, Tevere Oy

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ