Ideointi- ja ratkaisuryhmät

Perusidea

Ideointi- ja ratkaisuryhmissä haetaan ratkaisuja ja ideoita tiettyihin teemoihin pienissä ryhmissä.

Tavoite

Menetelmän avulla pyritään osallistujien osaamista jakamalla ja esille nostamalla luomaan uusia ideoita tai ratkaisuvaihtoehtoja käsiteltäviin teemoihin.

Eteneminen

Työskentely toteutetaan määrittämällä ensiksi osallistujien kanssa esimerkiksi keskeisimmät haasteet liittyen käsiteltävään teemaan. Nämä kirjataan erillisille tilaan ripustettaville fläpeille. Tämän jälkeen pareittain tai pienissä ryhmissä käydään kirjaamassa ideoita, sitä mukaa kun niitä parin tai ryhmän kanssa keskustellessa syntyy. Ideointivaiheeseen on hyvä varata 10-20 minuuttia aikaa ja kertoa milloin viimeiset kolme minuuttia ovat käynnissä, jotta viimeisetkin ideat tulevat kirjattua. Tämän jälkeen jokainen fläppi käydään yhdessä läpi. Parit tai ryhmät voivat perustella ehdotuksiaan ja kouluttaja voi myös tuoda omia ajatuksiaan esille ja haastaa osallistujia kriittiseen pohdintaan.

Muunnelmia

Joskus fläppejä on hankala sijoittaa tilaan tai tilassa on vaikeaa liikkua. Silloin ideointi- ja ratkaisuryhmät voidaan toteuttaa pöytäkunnissa, kierrättämällä fläppejä pöydästä toiseen. Näin ainoastaan fläpit liikkuvat. Pöytäkunnissa olevia voidaan ohjeistaa keskustelemaan kirjattavista aiheista tai he voivat itsenäisesti kirjata fläpille ajatuksensa.

Muita muunnelmia, ks. Avoin tila ja Oppimiskahvila

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ