Järjestösatanen

Perusidea

Perusideana on tuottaa niin paljon ideoita, että ne epätavallisimmatkin ideat lopulta tulevat esille.

Tavoite

Tavoitteena on saada jokainen ideoimaan ja osallistujat tuottamaan yhteensä 100 ideaa.

Eteneminen

Tila on hyvä järjestää siten, että osallistujilla on ideoidessaan mahdollisuus seistä, kävellä ja istua. Aluksi määritetään mihin kysymykseen halutaan vastaus. Kysymys kirjataan näkyvään paikkaan esimerkiksi fläpille. Kukin saa ideoinnin aikana liikkua vapaasti tilassa ja aina, kun idea tulee mieleen kertoa sen. Pidä kirjaa ideoiden määrästä ja ilmoita aina kun kymmenen uutta ideaa tulee täyteen. Joku voi tehdä muistiinpanoja ideoista, ne voidaan kirjata ylös fläpille tai käydä läpi ainoastaan suullisesti. Yksi vaihtoehto on aloittaa ideoiden kirjaaminen vasta 70:nnen idean kohdalla, jolloin yleensä ”helmet” tulevat esille. Ajatuksena onkin, että aluksi ryhmä tuottaa tuttuja ja turvallisia ideoita ja vasta loppupuolella aivojen on pakko löytää uusia ajatustapoja, jolloin myös omaperäisimmät ideat tulevat esille.

Kirjallisuutta

Summa ja Tuominen, 2009. Fasilitaattorin työkirja.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ