perehdyttamisen_pelikentalla

Perehdyttämisen pelikentällä

Kupias, Päivi ja Peltola, Raija
Gaudeamus. Palmenia -sarja. Helsinki 2009

Perehdyttämisen pelikentällä -kirjassa tarkastellaan perehdyttämistä laajasti, aina lainsäädännöllisistä vaatimuksista yksittäisen perehdyttämistilanteen onnistumisen edellytyksiin. Kirjoittajat liittävät perehdyttämisen organisoinnin ja suunnittelun osaksi yritysten ja organisaatioiden menestyskonseptia. Perehdyttämistä ei voi eikä kannata kopioida, vaan se on luotava osaksi organisaation tapaa menestyä markkinoilla tai toteuttaa perustehtäväänsä.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ