Kaksi rinkiä sisäkkäin – esittäytyminen

Perusidea

Osallistujat tutustuvat kahdenkeskisessä keskusteluissa toisiinsa ja toistensa ajatuksiin koulutuksen teemaan liittyen

Tavoite

Tutustumisen lisäksi virittäytyä koulutuksen teemaan.

Eteneminen

Puolet osallistujista kerääntyy piiriin (selät vastakkain) ja toinen puoli muodostaa isomman piirin heidän ympärilleen siten että jokaisella on keskustelupari edessään.
Sisäpiirissä oleva osallistuja heittää kysymyksen tai ajatuksen, jota hän on pohtinut tämän koulutuksen aiheeseen liittyen, ja vastakkain oleva pari keskustelee aiheesta 2-3 minuutin ajan.
Kouluttajan merkistä sisäpiiriläiset siirtyvät askeleen myötäpäivään ja jatkavat keskustelua seuraavan parin kanssa.

Sisäpiiriläiset siirtyvät myötäpäivään aina 2-3 minuutin välein (kouluttajan merkistä), kunnes ovat käyneet koko kierroksen läpi.

Lopuksi osallistujille voi esittää yleisen kysymyksen, tuliko keskusteluissa jotain uutta, olennaista tai yllättävää esille, jonka he haluaisivat jakaa koko ryhmän kanssa.

Menetelmä sopii tutustumisen lisäksi sukeltamaan teemaan, avartamaan osallistujien ajatuksia aiheesta ja rohkaisemaan arempia keskusteluun ja kysymyksiin. Jos ryhmä on kovin iso (yli 20 henkeä), on mahdollista muodostaa 2-3 erillistä kaksoisrinkiä.

Huomioita

Vaatii melko paljon aikaa, esimerkiksi 14 hengen ryhmässä 14 – 20 minuuttia. Sisä- ja ulkopiiriläiset eivät tässä tutustu toisiinsa. Sen vuoksi kierroksen jälkeen voi pyytää vielä sisäpiiriläisten ryhmää ja ulkopiiriläisten ryhmää esittäytymään toisilleen.

Muunnelmia

Teema voi olla myös vapaamuotoinen tai yleinen.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ