Kaksi vuotta tevereläisenä – mitä opin?

25.1.2021
Teksti: Marianna Kupias

Kun reilut kaksi vuotta sitten aloitin työskentelyn Teveren kehittämisassistenttina, oli työelämäkoulutusten ja -valmennusten varsin monitahoinen kenttä itselleni melko tuntematon. Ensimmäisinä työpäivinä silmissäni vilisi monenlaista uutta ammattisanastoa: mentorointi, työnohjaus, coaching, toto, coto… Näiden osittain tutulta, mutta silti vielä etäiseltä tuntuvien termien takaa löysin mielenkiintoisen oppimisen ja kehittämisen maailman, jossa opin paljon uutta myös itse.

Työssä oppiminen ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ovat ajankohtaisia teemoja, jotka ovat olleet paljon esillä työskennellessäni Teverellä. Näihin teemoihin sain syventyä heti työsuhteeni alkumetreillä, kun pääsin osallistumaan Päivin ja Raijan kirjoittaman kirjan Oppiminen työssä tekniseen viimeistelyyn ja kirjan julkistustilaisuuteen. Tuntuukin luontevalta tarkastella vuosiani tevereläisenä juuri oppimisen näkökulmasta: mitä olen oppinut? Mitä vien mukana seuraavaan työpaikkaani?

Työssäni Teverellä olen ensinnäkin oppinut paljon työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja keinoista, joilla työn mielekkyyttä ja ammatillista kehittymistä voidaan edistää ja tukea. Olen avustanut monipuolisesti niin esimies- ja kouluttajavalmennuksissa, perehdyttäjäkoulutuksissa kuin mentorointiohjelmien toteutuksessakin. Monet hetket valmennusmateriaalien parissa ovat olleet hyvin oivalluttavia, ja aikaisemmin etäisiltä tuntuneet ammattitermit ovat alkaneet kirkastua. Samalla olen huomannut konkreettisesti sen, miten erilaisten, työelämässä vastaan tulevien tilanteiden hallitsemisessa voidaan hyödyntää tieteellistä tietoa, kuten pedagogiikkaa, ja aikaisempaa käytännön kokemusta työelämästä.

Koulutuksissa ja valmennuksissa avustaessani olen oppinut etenkin siitä, miten työelämän haastavia tilanteita voidaan ratkaista. Keinovalikoima on huomattavasti monipuolisempi kuin aikaisemmin olin ajatellut. Aina ei myöskään tarvitse pärjätä yksin, vaan tukea käytännön tilanteisiin on saatavissa esimerkiksi esimieheltä, työelämässä kokeneemmalta mentorilta, työnohjauksesta tai coachingista. Viime vuonna olin itse ensimmäistä kertaa työnohjattavana, mikä auttoi minua ymmärtämään entistä paremmin työnohjauksen tarkoitusta ja hyötyjä.

Kehittämisassistentin työssä olen lisäksi saanut uutta tietoa ja ymmärrystä yrittäjyydestä. Pienessä yrityksessä työskentely on opettanut valtavasti siitä, mitä asioita yrittäjän on yritystoiminnassaan otettava huomioon. Tehtävien monipuolisuus on näkynyt myös työtehtävissäni: Teverellä olen koulutuksissa avustamisen lisäksi tehnyt esimerkiksi markkinoinnin ja viestinnän suunnittelua, avustanut taloushallinnossa ja tehnyt tiedonhankintaa erilaisista aiheista. Toimiminen tiimin avustavana ”moniottelijana” on antanut itselleni uskallusta tarttua myös täysin uudenlaisiin työtehtäviin ja kehittänyt osaamistani sellaisilla osa-alueilla, joista minulla ei ole ollut lainkaan aikaisempaa kokemusta.

Viimeisen kahden vuoden aikana olen siis oppinut uutta varsin laaja-alaisesti: olen lisännyt tietämystäni muun muassa kouluttamisesta, perehdyttämisestä ja mentoroinnista, kehittänyt työelämätaitojani ja parantanut ymmärrystäni yrittäjyydestä. Työnohjauksessa olen päässyt tutkimaan omia työhön liittyviä tavoitteitani ja tunnistamaan erityistä osaamistani. Oman sisäisen motivaationi lisäksi tukea oppimiseen on tullut työyhteisöstä, jossa olen voinut uskaltaa ja kokeilla uutta, mutta myös erehtyä ja epäonnistua. Antoisin asia kehittämisassistentin työssä onkin ollut se, että samanaikaisesti kun olen työskennellyt Teveressä ihmisten ja työyhteisöjen oppimisen edistämiseksi, olen saanut oppia paljon myös itse.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ