Kuvaaja Gary Barnes palvelusta Pexels.

Kehityskeskustelu – kahden kesken vai tiimin kesken?

21.04.2021
Teksti: Raija Peltola

Käyt keskustelua tiimiläisesi Tuomaksen kanssa. Keskustelussa tulee esille asioita, joita kirjaat ylös ja mietit: Tämäkin asia olisi otettava puheeksi koko tiimin kesken. Tuokionne aikana kuulet myös uutta tietoa Tuomaksen uramietteistä ja elämäntilanteesta.

Kehittyminen on kehityskeskustelun ydintä. Opimme uutta nykyhetkestä, toisistamme, suhteestamme ja koko työyhteisöstä. Siinä tarkastellaan osaamisen karttumista (katse menneessä) ja sovitaan, missä on tarpeen kehittyä (katse tulevassa). Mukana on niin analysointia, reflektointia, palautetta kuin yhdessä ideointiakin. Onko tehokkaampaa käydä sitä koko tiimin kesken tai henkilökohtaisesti – vai sekä että?

Molempia tarvitaan. Luottamus ja turvallisuus on vahvinta kahden kesken. Siinä on helpointa puhua omana itsenään. Luottamusta ja turvallisuutta tarvitaan myös tiimiin. Hyvät vuorovaikutustilanteet rakentavat molempia.

Johtaminen on kohtaamista, on kirjoittajakumppanimme Paula Saloranta todennut. Hyvien kohtaamisten taito kehittyy harjoittelemalla ja palautteelle altistumalla.

Ryhmässä keskustelun kolme plussaa ja yksi miinus:

+ kasvattaa keskinäistä luottamusta ja yhteistä ymmärrystä

+ erilaiset näkökulmat haastavat osallistujien omia käsityksiä

+ opitaan antamaan vertaispalautetta

– hiljaisempien näkemykset jäävät helposti muiden jalkoihin

Yhdessä oppimisessa on vipuvartta ja voimaa. Samalla se haastaa esimiehen taitoja ohjata ryhmää.

Henkilökohtaisen keskustelun kolme plussaa ja yksi miinus:

+ luottamuksellisuus ja turvallisuus korkealla

+ mahdollistaa kunkin yksilöllisen tilanteen huomioon ottamisen

+ henkilökohtaisten vastuiden sopiminen

– miten hyvä kohtaaminen hyödynnetään tiimin yhteistyössä?

Esimies-alaissuhteen kriittinen tekijä on luottamus. Siihen käytetyille minuuteille voi luvata moninkertaisen tuoton. Luottamus on vuorovaikutussuhteiden liimaa ja sujuvan yhteistyön öljyä. Se edesauttaa yhteistä ongelmanratkaisua ja ehkäisee ristiriitoja.

Katso myös Kupias, Peltola: Oppiminen työssä, Gaudeamus 2019.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ