Ketjukirjoittaminen

Perusidea

Ketjukirjoittaminen on oivallinen tapa herätellä osallistujien aikaisempaa osaamista ja ajatuksia käsiteltävästä aiheesta sekä kerätä kouluttajana tietoa osallistujien aikaisemmasta osaamisesta ja näkökulmista.

Tavoite

Sen lisäksi, että ketjukirjoittaminen toimii virittäytymisenä koulutuksen alussa, se myös mahdollistaa osaamisen ja ajatusten jakamisen osallistujien kesken, eli sitä kautta myös tietämys aiheesta laajenee.

Eteneminen

Ketjukirjoittaminen aloitetaan yksilötyöskentelynä. Kukin kirjoittaa käsiteltävästä aiheesta esimerkiksi viiden minuutin ajan sen, mitä mieleen tulee. Jos kyseessä on esimerkiksi työyhteisövalmennus, voi kirjoittamisen aiheena olla: Millaista on hyvä vuorovaikutus työyhteisössä? Kun ajatukset on kirjattu ylös, ketjutetaan kirjoittamista esimerkiksi pareittain tai kolmen hengen ryhmissä siten, että oma kirjoitus annetaan parin tai kolmen hengen ryhmässä vaikka myötäpäivään seuraavan henkilön jatkotyöstettäväksi. Jokainen osallistuja saa näin tekstin toiselta osallistujalta. Heidän tehtävänään on jatkaa tekstin täydentämistä siitä, mihin edellinen kirjoittaja jäi. Heidän tehtävänään on kommentoida tekstiä tai täydentää sitä omilla näkökulmillaan. Lopulta, kun teksti on kiertänyt yhden tai muutaman kirjoittajan kautta, se palautuu alkuperäiselle omistajalleen. Tämän jälkeen voidaan koko ryhmän kesken keskustella vielä siitä, mitä oivalluksia ja ajatuksia heille heräsi muiden kirjoituksista.

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2007). Kouluttajana kehittyminen. Gaudeamus: Helsinki.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ