Kiertävä ideapiiri

Perusidea

Ideoiden esille tuominen erilaisiin aiheisiin ja kysymyksiin.

Tavoite

Tavoitteena on saada ajatukset liikkeelle ja ideoita esille virittämällä myös kehoa liikkeeseen.

Eteneminen

Jokainen osallistuja kirjaa paperille ylös ylälaitaan yhden tulokulman käsiteltävään aiheeseen tai haasteeseen. Tulokulma voi olla vaikka perehdyttämiseen liittyen perehdytyksen aikatauluttaminen tai kesätyöntekijän perehdyttäminen. Tulokulma on hyvä pukea lauseeksi tai kysymykseksi, esimerkiksi: ”Kuinka aikatauluttaa perehdyttämistä tehokkaasti?” Paperit laitetaan seinälle, lattialle tai pöydille siten, että osallistujat pystyvät liikkumaan niiden ympärillä. Tämän jälkeen jokainen asettuu yhden paperin eteen ja saa 2-5 minuuttia aikaa miettiä siihen tulokulmaan liittyviä ideoitaan. Pyydä pohdinnan jälkeen osallistujia kirjaamaan ideansa paperille. Pyydä sen jälkeen osallistujia siirtymään seuraavalle paperille vasta- tai myötäpäivään kiertäen, siten että he kävelevät takaperin. Ota taas aikaa ja pyydä heitä kirjoittamaan ideansa ylös. Osallistujien tulisi liikkua samanaikaisesti, jotta yhdellä paperilla ei ole useampi yhtä aikaa ideoimassa. Tämän menetelmän aikana kukin ideoi yksin. Papereiden on myös hyvä olla sen verran kaukana toisistaan, että takaperin kävellessä kunkin mieli saa aikaa tyhjentyä edellisestä ideoinnista.

Kirjallisuutta

Summa ja Tuominen, 2009. Fasilitaattorin työkirja.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ