kirja-arvostelu-intuitio

Kirja-arvostelu: Intuitio ja tunteet johtamisen ytimessä

Eveliina Salonen, Alma Talent 2017, ISBN 978-952-14-3175-3

Teksti: Raija Peltola

Eveliina Salosen kirja tutustuttaa meidät intuition ja tunteiden hyödyntämiseen johtamisen näkökulmasta. Vain ajatteluamme ja tunteitamme ymmärtämällä pystymme kehittämään uutta – oli kyse sitten palveluista, tuotteista tai ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Voimme kehittää sekä intuitiota että tunnetaitojamme. Siihen kirja tarjoaa monia käytännön vinkkejä.

Kirjoittaja tuo esille tutkimustiedon, jonka mukaan ajattelustamme yli 98 prosenttia on tiedostamatonta toimintaa. Tämän tunnistaminen ja hereillä oleminen on tällä hetkellä, jolloin meihin vaikutetaan monella tavalla mm. sosiaalisessa mediassa, on mitä tärkein osaamisalue.

Tapaan työssäni paljon kiireisiä, stressaantuneita ja jopa uupuneita esimiehiä. Tällaisessa tilanteessa olevalle henkilölle on mm. tyypillistä yleistäminen: ”Ei tiimi halua asiaa X.” Tarkemmin asiaa tutkittaessa huomataan, että ehkä äänessä oli vain yksi tai kaksi tiimiläistä. Kiire ja kuormittuneisuus kaventaa ajattelua. Yksi tärkeimpiä vinkkejä kirjassa onkin ohjata lukijaa varaamaan päätöksenteolle, visioinnille ja ongelmanratkaisulle aikaa. Esimies usein kuvittelee ehtivänsä pohtimaan asioita ”siinä sivussa”. Se johtaa myös nopeaan ajatteluun ja ajatusvinoumiin. Sen lisäksi, että asioita ja niiden taustoja on aikaa tutkia ja pohtia, on tarpeen myös uudelleen opetella niin tärkeä muhittamisen taito.

Kirjan ansio on se, että esille pääsevät myös intuition vinoumat, joita psykologian emeritusprofessori Daniel Kahneman on tutkinut. Virheet ovat tyypillisiä tilanteissa, joissa ratkaistava asia on kyseiselle ihmiselle uusi. Muista vinoumista tuttu on vahvistusvinouma – haemme tiedostamattamme vahvistusta olemassa oleville käsityksillemme.

Kokemukseen perustuvasta intuitiosta voi ja kannattaa pitää huolta. Kirjoittajan mukaan tietty luontainen positiivinen uteliaisuus ja kiinnostus erilaisia asioita ja ilmiöitä kohtaan ovat hyvää ravintoa intuitiivisille prosesseille. Ennakkoluuloton ja avoin asenne auttavat tässäkin.

Tunteisiin liittyvä osio sisältää kattavasti tietoa tunteista ja niiden merkityksestä työelämässä. Esimiehen on kyettävä johtamaan tunteita. Se on mahdotonta, jos oma tunnemaailma on itselle tuntematon tai omat tarpeet tiedostamatta.

Kirjoittaja on opiskellut sekä juridiikkaa että teologiaa. Tämä näkyy kirjan sisällössä, jossa esille nostetaan eettiset näkökulmat sekä työelämässä niin tärkeät oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Kirjan lukemisen jälkeen on valppaampi sekä oman ajattelunsa että tunteidensa viestien suhteen. Suosittelen!

 

Raija Peltola, työnohjaaja, coach (PCC), tietokirjailija, partner, Tevere Oy, HENRYn jäsen

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ