kouluttajana_kehittyminen

Kouluttajana kehittyminen

Kupias, Päivi. Gaudeamus.
Palmenia -sarja. Helsinki. 2011 (3. painos)

Perinteisen esiintyvän asiantuntijakouluttajan rooli on uusien oppimisvaatimusten myötä monipuolistunut. Kirjassa pohditaan kouluttajana kehittymistä. Teos on kirjoitettu erityisesti asiantuntijakouluttajille, jotka tekevät koulutustyötä oman päätyönsä ohella, muta se sopii myös päätoimisille kouluttajille, erilaista ohjaustyötä tekeville (coacheille, työnohjaajille, mentoreille), valmentaville esimiehille sekä kaikille oppimisen edistämisestä ja yhteisöllisestä kehittämisestä kiinnostuneille.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ