Koulutussuunnitelma vai osaamisen kehittämissuunnitelma?

Teksti: Raija Peltola & Mia Koski

Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät yksimielisyyteen paljon puhutuista koulutuspäivistä. Lainsäädäntö uudistuu. Verovähennystä saa yritys, joka on tehnyt koulutussuunnitelman. Sinänsä hyvä. Oppimista ja kehittymistä tapahtuu kyllä suunnittelemattakin, mutta kirjalliseen muotoon puettu aikomus tekee asiasta konkreettisempaa ja tukee yrityksen strategiaa.

Puhumme mieluummin osaamisen kehittämisen suunnittelusta. Osaamisen kirjo on laaja. Osaaminen ei pidä sisällään pelkästään tehtäväosaamista. Muun muassa vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot edistävät tavoitteisiin pääsemistä.

Ota nämä huomioon osaamista kehittäessäsi:

1. Ota suunta yrityksen strategiasta ja tarvittavasta osaamisesta.

2. Selvitä mitä osaamista jo on, mitä tarvitaan lisää ja mikä osaaminen ei enää palvele.

3. Huolehdi siitä, että jokainen esimies ymmärtää tehtävänsä osaamisen kehittäjänä.

4. Käytä monipuolisesti erilaisia kehittämismuotoja perinteisen koulutuksen lisäksi: työssä oppimista, mentorointia, työkiertoa jne.

5. Hyödynnä ryhmää tai tiimiä osaamisen kehittämisessä – oppikaa yhdessä!

6. Huomioi erilaiset oppijat – monella eri tavalla voi päästä maaliin, työntekijästä riippuen.

7. Kehitä jatkuvasti, pienin askelin. Oppiminen on muutosta ja muutos on oppimista.

8. Panosta työsuhteen alkuun. Rekrytointi ja perehdyttäminen kuntoon!

9. Anna palautetta – se on kehittymisen parasta polttoainetta.

10. Tiedosta ja tunnista lainsäädännön antamat mahdollisuudet, velvoitukset ja rajoitukset.

Syksyllä eduskuntaan tulevaan uuteen lakiin kootaan osaamisen kehittämisen toimintamallin periaatteet. Eläköön monipuolinen osaamisen kehittäminen!

(lähde: Osaamisen kehittämisen toimintamalli –muistio, Markus Äimälä, EK, 11.3.2013)

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ