Kumuloituva ryhmä

Perusidea

Kumuloituvan ryhmän ideana on lähteä liikkeelle yksilöinä ja kaksinkertaistaa ryhmän jäsenten määrä vaiheittain, niin että lopuksi koko ryhmä keskustelee yhdessä.

Tavoite

Kumuloituva ryhmä soveltuu tavoitteisiin, joissa pyritään muodostamaan yhteinen näkemys, jäsennys tai tiivistelmä käsiteltävästä aiheesta. Tämä tapahtuu siten että jokaisessa vaiheessa ryhmän jäsenet luovat yhteisen näkökulman aiheeseen. Tämän he vievät mukanaan seuraavaan vaiheeseen, kunnes lopuksi koko ryhmä on yhdessä ja muodostaa yhteisen näkökulman aiheesta.

Eteneminen

Työskentely aloitetaan yleensä pohtien annettua aihetta yksin. Aiheesta on hyvä muodostaa kysymys, joka koostuu ristiriitaisista näkökulmista, vaatii ratkaisujen tekemistä tai pääkohtien määrittämistä. Apuna voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää lähdemateriaalia. Yksilöpohdinnan jälkeen muodostetaan pareja, joiden kesken omat pohdinnat tuodaan esille ja pyritään löytämään yhteinen näkemys asiaan.

Seuraavassa vaiheessa parit hakeutuvat toisen parin seuraan. Edellisen keskustelun pohjalta pyritään jälleen yhteiseen näkemykseen kahden parin muodostaman ryhmän kesken. Sen jälkeen neljän hengen ryhmä muodostaa ryhmän toisen neljän hengen ryhmän kanssa ja pyrkii edelleen muodostamaan yhteisen näkemyksen käsiteltävästä aiheesta. Ryhmien yhdistäminen jatkuu kunnes kaikki muodostavat yhden ryhmän. Kun koko ryhmä on yhdessä, viimeiset kaksi keskustelua sovitetaan yhteiseksi näkemykseksi, ratkaisuksi ym.

Huomioita

Hyvin suurissa ryhmissä kumuloituvan ryhmän vaiheita tulee niin monta, ettei menetelmää välttämättä ole enää mielekästä käyttää. Pohdinta- ja keskusteluaikaa voidaan kuitenkin rajoittaa, jolloin useampi välivaihe mahtuu mukaan. Jos aihe on kovin ristiriitainen, kuten erilaisiin perusarvoihin pohjautuvat kysymykset, on hyvin mahdollista, ettei yhteistä näkemystä synny. Silloin on pohdittava kuinka yhtenäiseen näkemykseen lopussa pyritään.

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ