Leikilliset tietovisat

Perusidea

Myönteiset tunteet laajentavat ajattelukykyämme, auttavat meitä oppimaan nopeammin, ratkaisemaan haastavia tilanteita, ajattelemaan luovemmin ja palautumaan stressistä nopeammin. Myönteisen ilmapiirin luominen koulutustilanteessa tukee osallistujien motivaatiota ja edesauttaa hyvää vuorovaikutusta.

Pieni kilpailuhenkisyys esimerkiksi tietovisan muodossa voi parhaimmillaan luoda myönteistä tunnelmaa, toimia virittäytymisenä koulutettavaan teemaan ja aktivoida osallistujia.

Tavoite

Tavoite on luoda positiivista ja leikkimielistä tunnelmaa aiheeseen liittyvän tietovisan avulla sekä aktivoida osallistujia. Tietovisaa voidaan käyttää myös kartoittamaan osallistujien aiempia tietoja koulutettavasta aiheesta.

Eteneminen

Kouluttaja voi luoda etukäteen aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joihin määrittelee myös 2-4 vastausvaihtoehtoa. Yksinkertaisimmillaan kouluttaja voi esittää kysymykset yksi kerrallaan, ja osallistujat merkkaavat itselleen valitsemansa vastaukset. Sen jälkeen kouluttaja käy läpi oikeat vastaukset, ja jokainen osallistuja laskee itse omat pisteensä.

Toinen vaihtoehto on luoda tietovisa esim. Mentimeter.com-sivustolla, jolloin vastausten jakauma näyttäytyy pelaajille reaaliaikaisesti, tai Kahoot.com-sivustolla, jolloin tietovisaa voidaan pelata virtuaalisesti, ja peli näyttää top 3-pelaajat, eli kuka on valinnut eniten oikeita vastauksia.

Muunnelmia

Tietovisaa voidaan käyttää koulutuksen alkuvaiheessa tunnelman ja yhteishengen luomiseen, jolloin kysymykset (ja etenkin vastausvaihtoehdot) voivat olla humoristisia, ja löyhemmin aiheeseen liittyviä.

Vaihtoehtoisesti kysymykset voivat olla oikeasti osallistujien ymmärrystä haastavia, ja liittyä koulutettavaan aiheeseen. Tällöin tietovisa voi toimia jopa leikillisenä oman osaamisen arviointina koulutuksen päätösvaiheessa. On hyvä kuitenkin huomioida, ettei kouluttaja saa itselleen osallistujien vastauksia.
Tietovisa voidaan toteuttaa niin, että jokainen osallistuja vastaa kysymyksiin itsenäisesti, tai visailu voidaan tehdä joukkueissa.

Kirjallisuutta

Barbara L. Fredrickson (2003) The Value of Positive Emotions. https://www.americanscientist.org/sites/americanscientist.org/files/20058214332_306.pdf

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ