Mentorointi myötätuulessa

Tevere tukee usean eri yrityksen mentoroinnin suunnittelua ja toteutusta. Mentorointiohjelmia pidetään poikkeuksetta edullisena ja tehokkaana kehittämismuotona. Mentoroinnin avulla sekä mentorit että aktorit kehittyvät. Vaikutukset ulottuvat tavallisesti koko organisaation tasolle.

Mentorointiohjelmiin osallistuvat ovat tuoneet esille muun muassa seuraavia mentoroinnin hyötyjä:

Hyötyjä aktorille

° Oman näkökulman laajeneminen
° Lisännyt ymmärrystäni oman työni kokonaisuudesta
° Tehosti omaa toimintaani
° Tukea päätöksenteossa
° Rohkaisua siihen, että uskallan tehdä toisin
° Vahvistanut tunnetta, että en ole yksin työhöni liittyvien asioiden kanssa
° Vahvistanut käsityksiä, että kokemuksia jakamalla voi oppia tehokkaasti!
° Henkireikä arjessa

Hyötyjä mentorille

° Omien ajatusmallien haastaminen
° Omien kokemusten käsittely toisen kanssa oivallutti uusia näkökulmia
° Olen oppinut antamaan ja vastaanottamaan palautetta
° Havainto, että menetelmä kantaa
° Itselle uusia näkökulmia tämän päivän ja tulevaisuuden työelämään
° Antanut runsaasti tietoa, ymmärrystä ja ideoita
° Taustojen erilaisuus ja kokemusten vaihto
° Mentorointi on pakottanut pysähtymään ja pohtimaan myös omaa toimintaa
° Ohjaavan otteen harjoittelu

Hyötyjä koko organisaatiolle

° Hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen ja juurruttaminen
° ”Täsmä”kehittämistä
° Osaavampia työntekijöitä
° Hyvinvoivempia työntekijöitä
? Mentoreiden arvostus
? Aktoreiden henkilökohtainen tuki
? Työn ja vapaa-ajan rajaus
° Kehittyvämpiä työntekijöitä
? Oman toiminnan reflektointi vahvistuu
? Taito ottaa palautetta vastaan lisääntyy
° Työntekijöiden keskinäistä verkostoitumista
° Osastojen välisen ymmärryksen ja yhteistyön paraneminen
° Parhaimmillaan edullinen ja tehokas kehittämisen menetelmä

Kysy lisätietoja
Päivi Kupiakselta, p. 040 7655 655 tai
Raija Peltolalta p. 040 8492 550
[email protected]

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ