Oivalluksia Teveren aamiaistilaisuudesta

Oppiminen ja kehittyminen vaativat riittävää palautumista

14.12.2017

Teveren aamiaistilaisuudessa 12.12. tarkasteltiin työelämän kehittämistä kolmesta eri näkökulmasta:

  • Milloin oppiminen työssä on sekä mielekästä että hyödyllistä?
  • Miten myötätunto työpaikoilla vaikuttaa työhyvinvointiin ja tehokkuuteen?
  • Millaista on myötätuntoinen ja kehittävä johtaminen?

Tilaisuudessa koottiin ajatuksia ja konkreettisia tekoja myötätunnon, oppimisen ja johtamisen kehittämiseksi kolmella eri pisteellä. Kokosimme aamiaistilaisuuden kolme tärkeintä oivallusta kyseisiä teemoja koskien:

  • On monia tapoja lisätä toisilta oppimista työyhteisössä. Oppimisen kannalta tärkeää on kuitenkin antaa itselleen aikaa palautua.
  • Ole läsnä ja kuuntele, havainnoi ja huomioi, tee ystävällisiä tekoja. Ole ystävä myös itsellesi.
  • Kehittyminen johtamisessa alkaa siitä kun luopuu tietämisen kahleesta.

Myötätuntoisen työkulttuurin luomiseksi pysähtyminen sekä psyykkisen ja fyysisen tilan luominen arjen kohtaamisille on tärkeää. Myötätunnon merkitys työpaikoilla korostuu myötäelämisenä niin onnistumisissa, kuin inhimillisyyden hyväksymisenä virheitä tehtäessä. Tärkeää olisikin luoda työpaikoille virheet ja mokailut salliva ilmapiiri, joka mahdollistaa myös oppimisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Kiitos aktiivisesta keskustelusta ja vinkeistä parempaan työelämään!

blogiin

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ