onnistu_palautteessa

Onnistu palautteessa

Kupias, Peltola ja Saloranta
WSOYpro. Helsinki 2013 (2. painos)

Palaute on osa työpaikan vuorovaikutusta. Sen avulla mahdollistetaan strategian toteutuminen sekä oppiminen ja kehittyminen. Toimiva vuorovaikutus ja rakentava palaute ovat liima, joka yhdistää eri ihmisten osaamisen luottamusta ja sitoutumista vahvistavalla tavalla. Onnistu palautteessa on käytännönläheinen treenikirja esimiehille – ja kaikille, jotka haluavat kehittää palautetaitojaan.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ