Opi ja pätevöidy coachiksi huippuammattilaisten ohjaamana

 

 

Seuraava koulutus alkaa 21.-22.3.2019

Lähijaksojen ajat:

21.-22.3.
6.-7.5.
5.6.
28.-29.8.
8.-9.10.

Coachingissa yhdistyy luovalla ja tehokkaalla tavalla sekä yksilön että organisaation kehittyminen ja tavoitteellisuus. Coaching tarjoaa paikan pysähtyä tietoisesti miettimään omia mahdollisuuksia, johtamiskäsityksiä ja oman päätöksenteon perusteita.

Koulutuksessa sovelletaan valmentavaa ja ratkaisukeskeistä johtamiskäsitystä, poikkitieteellisiä vaikuttamisen teorioita sekä tunnustettuja oppimisen, muutoksen ja motivaation teorioita.

Sirian ja Teveren Executive & Team Coach -koulutus kuuluu ratkaisukeskeiseen Certified Coach – solution focused (CCSF) -ohjelmaan. Koulutus perustuu kansainvälisen coaching-yhdistyksen (ICF) määrittelemiin coachin ydintaitoihin.

 

Oppimistavoitteet

Koulutuksessa opit ammattimaisen coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet, joita pystyt hyödyntämään työssäsi välittömästi. Näin pystyt valmentavan ja oivalluttavan työskentelyotteen kautta motivoimaan coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkäänä.

Saat eväät erilaisten ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä coachingkulttuurin luomiseen. Ymmärrät johtamisen haasteita ja esimiestyön ilmiöitä. Opit myös ohjaamaan muita coacheja tai oppijoita mentoroivalla otteella. Palautetaitosi kehittyvät ja itsesi johtaminen tulee tietoisemmaksi.

Saavutetut ydintaidot, työvälineet ja osaaminen vahvistavat itsetuntemusta ja johtamisotetta. Siitä on hyötyä teit sitten työtä esimiehenä, asiantuntijana tai yrittäjänä.

Kenelle tarkoitettu?

Koulutus sopii kaikille, jotka tekevät työtä ihmisten kanssa.
Esimerkiksi johtajat, esimiehet, HR-ammattilaiset, kouluttajat, työnohjaajat, valmentajat, konsultit, myyjät, opetustyötä tekevät, sosiaali- ja terveysalalla toimivat sekä muutosprosessien ohjaajat hyötyvät koulutuksesta.

Kysy, miten sinä ja organisaatiosi hyötyisitte!

Koulutuksen rakenne

Koulutukseen kuuluu:

  • 9 seminaaripäivää (72 h)
    • Kansainvälisesti pätevät coachingkoulutustunnit (ACSTH)
    • Kirjallisesti arvioituja coachingharjoitteita
  • vertaisryhmätyöskentelyä
  • vertaiscoachaamista
  • asiakkaiden coachaamista
  • kirjallisuuteen tutustumista
  • oman työotteen tutkimista

Neljä tärkeintä executive coach teemaa
–    Valmentava johtamiskäsitys ja esimiesten coachaamisen erityispiirteet
–    Johtaja ja esimies organisaationsa edustajana
–    Esimiesryhmän coachaaminen
–    Itsensä johtaminen ja coaching

Neljä tärkeintä team coach teemaa
–   Tunneäly ja vuorovaikutustaidot teamin coachaamisessa
–    Ryhmädynaamiset ilmiöt ja niiden huomiointi coachauksessa
–    Ratkaisukeskeiset tiimicoachingin menetelmät
–    Osallistava ja aktivoiva tiimien ohjaaminen
–    Työyhteisön kehittäminen tiimicoachingin avulla

Suoritettuasi koulutuksen hyväksytysti voit hakea ICF:n sertifiointia. ICF vaatii pätevien koulutustuntien lisäksi  100-500 h asiakastyötä, 3 h yksilömentorcoachingia ja kirjallisen CKA-kokeen. Tästä kaikesta kerromme seikkaperäisesti koulutuksessamme. Lisätietoa löydät täältä.

Hakeminen

Koulutukseen valinnan edellytyksenä on riittävä työelämäkokemus sekä korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus. Koulutukseen soveltuvuutta käsitellään yksilöllisesti hakemusten hyväksymisen yhteydessä sekä lyhyessä puhelinhaastattelussa ennen koulutuksen alkua. Eduksi hakuprosessissa katsotaan kokemus ryhmien ja yksilöiden ohjaamisesta ja/tai johtamiskokemus. Täytä hakulomake täällä.

Jos sinulla on kysyttävää hakuedellytyksistä ja -prosessista, ota yhteyttä koulutuksen järjestäjiin.

Hae tästä.

Hinta

Koulutuksen normaalihinta on 4500 euroa plus alv. Yhteistyökumppanit saavat koulutuksen hintaan 3500 euroa plus alv. Kysy, oletko oikeutettu kumppanuusalennukseen.

Kouluttajat

Kouluttajat ovat Siriasta Sirkku Ruutu (MCC) ja Teverestä Päivi Kupias (PCC) ja Raija Peltola (PCC).

Kolmikon asiantuntemus on laajaa, ja heidän psykologian, kasvatus- ja oikeustieteen taustansa täydentävät sopivalla tavalla toisiaan, mikä näkyy koulutuksen laadussa ja syvyydessä.

Sirkku on yksi Suomen kahdesta ainoasta MCC (Master Certified Coach) -luokituksen coachista ja hänet valittiin vuoden coachiksi 2016.

Sirkku Ruutu: MCC-coach, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija
Päivi Kupias: PCC-coach, KM, työnohjaaja (toto), tietokirjailija, lue CV
Raija Peltola: PCC-coach, OTK, työnohjaaja, tietokirjailija, lue CV

Aiempien opiskelijoiden kokemuksia voit katsoa täältä.
CCSF-ohjelmassa voit valita myös Certified Personal Coach ja Mentor Coach sekä Coach Supervisor –modulit. Lisätietoja www.siria.fi

Pieni sanasto: Mikä ICF, ACSTH, CCSF, ACC, PCC, MCC?

ICF eli International Coaching Federation on kansainvälinen coach-ammattilaisten yhteisö. ICF:llä on noin 30 000 jäsentä ympäri maailmaa. ICF myöntää coacheille ACC, PCC ja MCC -pätevyyksiä. ICF-coachit ovat sitoutuneet ICF:n eettisiin sääntöihin, osoittaneet hallitsevansa coachingin ydintaidot, ovat tehneet vähintään 100 tuntia coaching-asiakastyötä sekä sitoutuvat jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan.

ACSTH
  – Approved Coach Specific Training Hours, ICF:n laatustandardien mukaiset pätevät koulutustunnit

CCSF
 – Certified coach – solution focused, sertifioitu ratkaisukeskeinen coach (rekisteröity tavaramerkki)

ACC
 – Associate Certified coach. ICF:n pätevöittämä coach, jolla on vähintään 60 coaching-koulutustuntia ja vähintään 100 tuntia asiakascoachingia.

PCC
 – Professional certified coach. ICF:n pätevöittämä coach, jolla on vähintään 125 coaching-koulutustuntia ja vähintään 500 tuntia asiakascoachingia.

MCC
 – Master certified coach. ICF:n pätevöittämä coach, jolla on vähintään 200 coaching-koulutustuntia ja vähintään 2500 tuntia asiakascoachingia.

tevere_logo
siria-logo

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ