Oppia ikä kaikki?

16.11.2018

Teksti: Marjatta Ikonen & Raija Peltola

Oppiminen on ehtymätön luonnonvara

ELOKUUSSA Raija ja Päivi neuvoivat meitä karistamaan ylimääräiset harrastukset ja pitämään huolta palautumisesta sekä jättämään uudenlaista väljyyttä työpäiviin. Otettuamme vinkistä vaarin olemme nyt sitten valmiita oppimaan uutta, kun mieli ei ole liian kuormittunut.
Mutta entä, jos näin ei olekaan? Mitä jos se ainoa uusi harrastus tai suunniteltu taito ryhtyykin tuntumaan liian vaikealle ja tekisi mieli heittää pyyhe kehään? ”En kerta kaikkiaan opi tätä!”

OPPIMISKYKY ja aivojen muokkautumiskyky säilyvät läpi elämän, mutta iän karttuessa entiset kikat eivät välttämättä toimi. Tämän vuoksi voi tulla houkutus heittää hanskat tiskiin.
– Ikä vaikuttaa aivoihin ja sitä kautta myös oppimiseen, sanoo Raija.
– Eri ikäisinä oppimisympäristössä ja omassa oppimisessa on syytä huomioida hieman eri asioita, toteaa Päivi.

IKÄÄNTYMISEN myötä oma tietopankki laajenee ja hermoverkot tai assosiaatioketjut lisääntyvät. Myös kyky arvioida tiedon tarpeellisuutta paranee ja syy-seuraussuhteiden näkeminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen vahvistuvat.
– Kristallisoitunut älykkyys, joka edellyttää laajaa tietopohjaa ja sen taitavaa käyttöä, on parhaimmillaan noin 60 – 70 -vuotiaana, Raija painottaa.

JO ENNEN eläkeikää on hyvä miettiä tulevaa strategiaa.
– Eläkeiän lähestyessä kannattaa jo miettiä, minkälaisia toiveita uuden oppimisen suhteen on, Raija sanoo.
– On hyvä pohtia, mitä tunnistettuja oppimisvahvuuksia voisi käyttää ja miten itse voisi helpottaa työnkuvan muutosten haltuunottoa.

ELINIKÄINEN oppiminen koskee kaikkia. Se ei ole tarpeen vain työelämässä, vaan sitä tarvitaan arjessa koko ajan.
Miten huolehdin siitä, että oppimaan oppimisen taitoni pysyvät hyvässä terässä?
Vastausta tähän ja moneen muuhun kysymykseen pohditaan Teveren uudessa kirjassa, joka ilmestyy vuoden 2018 alkupuolella. Kirjan työnimi on ”Oppiminen työssä”.
– Oppiminen on tietenkin monen asian summa, Päivi kiteyttää.
On kuitenkin helpottavaa tietää, että siihen voi suuresti vaikuttaa itse.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ