Oppiminen ja muutos

Miten tukea työntekijöiden oppimista muutoksessa?

25.03.2014
Teksti: Päivi Kupias, Raija Peltola ja Jorma Pirinen

Tero toimii esimiehenä organisaatiossa, jossa muodostettiin liiketoiminta-alueet uudelleen. Samassa yhteydessä käyttöön otettiin matriisimainen organisaatiorakenne. Tero oli ollut valmisteluryhmässä, ja nyt hän oli viemässä muutosta läpi omassa yksikössään. Hänen kertoessaan muutoksen eri puolista ja vaikutuksista innostuneena yksikkönsä työntekijöille, yksi tiimin jäsenistä totesi: ”Sinä olet miettinyt tätä asiaa viikkoja, ellet kuukausia eri näkökulmista. Olet käynyt hyvät puolet ja epäilykset läpi moneen kertaan. Nyt sinä kerrot ajatuksen meille ja meidän pitäisi viidessä minuutissa olla innostuneita ja sitoutuneita tähän prosessiin. Me voidaan sitä ollakin jatkossa, mutta mekin tarvitsemme aikaa tämän sulattamiseen.”  

Teroon tämä palaute osui, ja hän ryhtyi suunnittelemaan yhdessä yksikkönsä kanssa parasta tapaa onnistua muutoksessa.

Työelämän näyttämöllä vakioaiheita on muutos. Työntekijöiden mukaan ottaminen on vähimmäisvaatimus, yhdessä ideointi vie jo pitemmälle, mutta pohjimmiltaan esimiehen on tärkeää ymmärtää että muutoksessa on kyse oppimisesta ja sen edistämisestä. Osaaminen ja sen kehittyminen ratkaisee yrityksen menestyksen myös muutostilanteissa. Ilman sitä uusi tai vanha strategia jää vain ponteviksi lauseiksi ja työntekijöiden arjesta irralliseksi johdon puuhasteluksi. Jos esimies ei myöskään anna tilaa keskustella siitä, miltä muutos tuntuu, niin prosessi hidastuu tai jopa pysähtyy. Tunteiden sanoittaminen vähentää niiden vaikutusta ja pelon ilmapiirissä oppiminen on heikkoa.

Kehittämiseen liittyy paljon yleispäteviä suhtautumistapoja ja toimintamalleja, joita jokainen esimies voi soveltaa missä tahansa organisaatiossa ja kehen tahansa alaisen kanssa. Näistä keskeisin on oivallus, että toisen puolesta ei voi oppia. Jokaisen täytyy tehdä työ oppimisensa eteen itse. Esimiehen tehtävä kehittäjänä on luoda olosuhteet, joissa oppiminen on mahdollisimman hyvää ja tehokasta. Suunnittelun lisäksi tarvitaan tehokasta toimeenpanoa.
Kehittämiseen arjessa ei tarvita näyttäviä manöövereitä. Oppimisen edistäminen on yksinkertaista puuhaa, kun ensin ollaan selvillä millaisessa toimintaympäristössä työskennellään, mihin halutaan kehittyä ja sen pohjalta päätetty mitä ja keitä halutaan kehittää sekä millaisella syvyystasolla. Kehittäminen on paremminkin ajattelutapa kuin temppu tai toimenpide. Hyvänä perustana on se, että pystyy pitämään itsensä ja ihmiset jatkuvasti valppaina kehittämisen suhteen.

Miten esimerkin Teron tulisi ottaa oppiminen huomioon?

Esimies voi lievittää muutoskitkaa ja vahvistaa oppimista muutostilanteissa seuraavilla tavoilla:

Uuden oppimiseen valmistautuminen:

• Perustele kerta toisensa jälkeen, miksi tämä muutos on tehty.
• Vertaile vanhaa ja uutta: mikä on samanlaista, mikä erilaista?
• Muistuta asioista, jotka eivät muutu.
• Anna aikaa keskustelulle.
• Tunnista tiimistä se henkilö tai ne henkilöt, jotka voivat olla lipunkantajia ja näyttää että oppiminen on mahdollista.
• Mieti, miten hyödynnät heidän innostustaan.
• Valitse myönteisesti asiaan suhtautuva ja kärsivällinen kouluttaja tai perehdyttäjä.
• Ota työntekijöitä mukaan suunnittelemaan toimivaa koulutusta tai perehdytystä.

Valmennukset ja oppimistilanteet:

• Varmista, että oppimisilmapiiri on mahdollisimman turvallinen.
• Osoita kunnioittavasi työntekijöiden aikaisempaa osaamista.
• Ymmärrä, että vanhasta on joskus vaikea luopua.
• Vakuuta, että uuden asian pystyy oppimaan.
• Osoita, että tuet oppimista.
• Osoita, että vaikka uuden oppiminen vie alussa paljon energiaa, hyöty tulee myöhemmin takaisin.
• Muista, että toimit esimerkkinä muutokseen suhtautumisessa.
• Jos et itse ole kouluttajana, niin huolehdi, että kouluttaja huomioi kaikki edellä mainitut asiat.

Valmennusten jälkeen:

Ole kiinnostunut kokemuksista, keskustele havainnoista.
• Kysy, mitä työntekijät oppivat tai oivalsivat valmennuksessa.
• Huolehdi, että valmennusten antia voi välittömästi hyödyntää arjen työssä.
• Järjestä aikaa harjoitteluun.
• Tue uusien taitojen maastouttamista itse työhön.
• Anna paljon kannustavaa palautetta.

Artikkelin kirjoittajilta on ilmestynyt toukokuussa 2014 kirja: Esimies osaamisen kehittäjänä (Talentum), jossa on lisää vinkkejä ja työkaluja oppimisen edistämiseen työpaikalla.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ