Pixabay / mohamed_hassan

Oppiminen ja osallistuminen – etänä, läsnä vai etänä läsnä?

23.3.2020
Teksti: Raija Peltola

Pohdimme Oppiminen työssä -kirjassamme (Kupias & Peltola, Gaudeamus 2019) työpaikkojen oppimiskäytäntöjä ja yhteisiä foorumeja. Lähityöyhteisö vaikuttaa eniten jokaisen työntekijän arkiseen tekemiseen ja oppimiseen.

Moni työskentelee nyt kotona keittiön pöydän ääressä. Työpaikan yhteisiin tekemisen, osaamisen ja oppimisen hetkiin on tullut fyysistä etäisyyttä. Miten luoda näissä olosuhteissa läsnäoloa ja turvallisuutta, kun tiimillä ei ole kenties vielä luotuna kulttuuria ja rutiineja uudenlaiseen yhteistyöskentelyyn?

Aloittaa voi tavallisista arkisista hetkistä. Yhteiset virtuaaliset iltapäiväkahvit tuovat vireyttä ja rytmiä. Tekemistä, oivalluksia ja haasteita on mahdollisuus oppimismielessä jakaa.

Kun kymmenminuuttisista tulee kolmen vartin pituisia niin tarvitaan enemmän suunnittelua. Lähes kaikki se, mikä onnistuu läsnä ollen, onnistuu myös etänä. Kun näköyhteys on vaillinainen tai puuttuu kokonaan, on opittava puhumaan asioita enemmän auki. Näihin asioihin on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota:

  1. Sopiminen aikataulusta ja toimintatavasta. Miten toimimme yhdessä?
  2. Virittäytyminen ja motivaation ylläpito. Mitä tarvitaan, että voimme keskittyä?
  3. Osallistaminen eri tavoin, aktivointi. Miten varmistamme aidon vuorovaikutuksen?
  4. Yhteinen arviointi. Mikä meni hyvin, mitä teemme ensi kerralla toisin?

Työskentely voi olla tavoitteellista ja samalla muistuttaa innostavaa kahvipöytäkeskustelua. Fyysinen etäisyys voi mahdollistaa sen, että tavallisesti hiljaa istuva kollega uskaltaakin tuoda ajatuksensa eri tavalla esiin.

Teemme paljon ohjausta verkon välityksellä. Mitä enemmän sitä toteutetaan, sitä normaalimpaa ja tutumpaa siitä tulee. Esimiehillä tai muilla yhteisen työskentelyn ohjaajilla tulisikin olla rohkeutta kokeilla uusia tapoja osaamisen jakamiseen ja yhteiseen oppimiseen. Ne hankitaan harjoittelemalla. Tämä tilanne on huikea mahdollisuus tuoda kokeilumieltä yhteisiin kokoontumisiin.

Uusi tilanne – uudet oivallukset. Pidetään huolta niistäkin tässä koronavirustilanteessa tarvittavan muun huolenpidon lisäksi.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ