Päivän filminauha

Perusidea

Päivän filminauha-harjoituksen avulla voidaan auttaa osallistujia keskittymään ja asettumaan rauhalliseen, vastaanottavaiseen tilaan. Osallistujilla voi olla erilaisia tilanteita, joista he tulevat koulutustilanteeseen: voi olla, että on ollut hektinen päivä, stressiä ja paljon asioita mielessä. Harjoitus auttaa rauhoittumaan ja siirtämään muut asiat hetkeksi sivuun.

Tavoite

Tavoite on luoda keskittyminen ja tulo tilaan, psykologisen turvallisuuden rakentaminen osallistujille.

Eteneminen

Kouluttaja ohjeistaa osallistujat istumaan tai seisomaan mukavassa asennossa. Harjoituksen aikana osallistujat voivat halutessaan sulkea silmänsä. Ohjeena on käydä läpi mielessäsi kulunut päivä siitä alkaen, kun aamulla heräsit aina tähän asti, kun nyt istut siinä, kelaa päivän tapahtumat filminauhana ja pysähdy tähän hetkeen, asetu tähän tilaan.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ