Pikatreffaus eli Speed dating
(Speed networking/Speed business meeting)

Perusidea

Pikatreffaus eli speed dating on alunperin amerikkalainen menetelmä täydellisen parin löytämiseen pikavauhdissa. Speed networking menetelmä taas on tapaamisen muoto, joka on suunniteltu edesauttamaan bisneskontaktien syntymistä. Ensisijainen tarkoitus tässä menetelmässä on kuitenkin se, että sillä saatetaan useita ihmisiä samaan tilaan vaihtamaan informaatiota keskenään.

Tavoite

Menetelmää voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa esittelyn muotona yhdistämällä yksilöitä joko pareiksi tai ryhmiksi. Speed networking menetelmästä voidaan hyötyä erilaisissa tilanteissa, kuten mentorointiohjelmissa sekä ryhmän muodostuksessa (team building).

Eteneminen

Kolme erilaista mallia:

1) Yksilöt tapaavat toisia osallistujia satunnaisesti kiertovuorottelun periaatteella, kuten pikatreffailussa. Tuolit on järjestetty usein vastakkain joko muodostaen sisä- ja ulkoympyrän tai rivissä olevien pöytien molemmille puolille. Järjestäjä määrittelee, milloin osallistujat aloittavat ja lopettavat keskustelun. Lopetuksen jälkeen toinen tuolirivi jää istumaan paikoilleen ja toiset siirtyvät seuraavaan keskustelukumppaniin. Tässä mallissa yksi osallistuja tapaa noin kymmenen henkilöä tunnin aikana.

2) Yksilöt tapaavat tiettyjä etukäteen määriteltyjä henkilöitä. Osallistujien toiveet on kartoitettu ennakkokyselyllä, jossa he kertovat esim. työnimikkeensä ja toimialansa ja sen, keitä he haluaisivat tilaisuudessa tavata tai keiden kanssa he haluaisivat keskustella (esim. tavarantoimittaja, asiakas). Järjestäjän tehtävänä on saattaa nämä henkilöt yhteen tapaamisessa. Yleensä tämä tehdään elektronisesti. Järjestäjä määrittelee kuinka kauan yksi tapaaminen kestää. Tässä mallissa yksi osallistuja tapaa seitsemästä kymmeneen henkilöä tunnin aikana.

3) Osallistujat esittelevät itsensä etukäteen määritellylle ryhmälle. Yksilöt jaetaan pöytäkuntiin osallistujamäärän perusteella. Tavallisesti yhdessä pöydässä istuu neljästä kymmeneen osallistujaa. Ryhmien muodostaminen on järjestäjän tehtävä ja tämä toteutetaan yleensä tietokoneohjelmalla. Tässä voidaan kuitenkin käyttää myös muita tekniikoita. Jokainen osallistuja esittelee itsensä ryhmälle, kunnes puheenvuoro lopetetaan järjestäjän toimesta.

Muunnelmia

Ks. Esittäytyminen (Coctail-kutsut)

Kirjallisuutta

Speed Networking. Osoitteessa: http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_networking
Bick, J. (2007). Businesses try a form of speed dating – Technology & Media – International Herald Tribune. Osoitteessa: http://www.nytimes.com/2007/01/02/technology/02iht-network.4077677.html?_r=0

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ