Plus, minus, interesting, PMI

Perusidea

Menetelmän avulla arvioidaan tietyn ratkaisuvaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia, joka helpottaa päätöksentekoa.

Tavoite

Menetelmän tavoitteena on päättää kannattaako jokin asia toteuttaa vai ei. Menetelmä auttaa myös luomaan yhteistä merkitystä, kun tietoa sovelletaan yhteisesti ryhmässä.

Eteneminen

Valkotaululle tai fläpille kirjataan otsikoiksi plus, miinus ja kiinnostava. Osallistujia pyydetään esittämään argumentteja sekä asian toteuttamisen puolesta että sen toteuttamista vastaan. Suuremmassa ryhmässä osallistujat voi olla hyvä jakaa pienryhmiin ideoimaan. Argumentit puolesta kirjataan plussan alle ja argumentit vastaan miinuksen alle. Näiden alle soveltumattomat argumentit kirjataan kiinnostava –otsikon alle. Lopuksi päätetään miten toimia. Jos päätöksenteko on vaikeaa pelkkien argumenttien perusteella, voidaan ne vielä pisteyttää oman arvion mukaisesti esimerkiksi -5 ja 5 välillä ja arvioida pisteiden perusteella toteuttamisen kannattavuutta.

Muunnelmia

Ks. 3 + ja miten -menetelmä

Kirjallisuutta

Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoitteisiin. Helsinki: Edita.
Mind Tools. P Plus, Minus, Interesting – Weighing the Pros and Cons of a Decision. Osoitteessa: http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_05.htm

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ