Prosessikävely

Perusidea

Menetelmän tarkoituksena on auttaa osallistujia hahmottamaan tietyn prosessin eri vaiheita kokonaisuutena. Prosessikävelyn avulla prosessista muodostuu osallistujalle kokonaiskuva, jonka avulla hahmotetaan miten eri vaiheissa tulee toimia.

Tavoite

Prosessikävelyn tavoitteena voi olla sekä osallistujien tietopohjan laajentaminen ja syventäminen että opitun asian soveltaminen.

Eteneminen

Kävely voidaan toteuttaa aidossa tai simuloidussa ympäristössä. Prosessin osavaiheista muodostetaan pysäkkejä, jotka käydään ohjatusti läpi. Simuloidussa ympäristössä prosessin vaiheet voidaan tehdä todellisuutta muistuttaviksi käyttämällä pysäkeillä niihin liittyvää rekvisiittaa (esim. kuvia, esitteitä jne.). Pysäkeillä voidaan myös käyttää omia oppaita. Osallistujille voidaan antaa erilaisia pysäkeillä suoritettavia tehtäviä, jotka johdattelevat asioiden ymmärtämiseen, soveltamiseen ja arviointiin. Kävelyn päätteeksi voidaan koko ryhmän kesken tehdä vielä yhteinen kokonaishahmotus prosessista.

Muunnelmia

Ks. Rastityöskentely ja Simuloinnit

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ