Rastityöskentely

Perusidea

Rastityöskentelyn aikana kierretään rastilta toiselle tekemässä erilaisia tehtäviä. Ne voivat olla tieto-, taito- tai asennetehtäviä. Rasteilla voi olla aiheeseen liittyvää materiaalia, tehtävän suorittamiseen tarvittavia välineitä tai henkilö paikalla.

Tavoite

Menetelmä soveltuu hyvin tietopohjan laajentamiseen. Silloin tehtävänä voi olla esimerkiksi erilaisiin kysymyksiin vastaaminen, oikean vastauksen löytäminen tekstistä tai tietoa kartuttavan pelin pelaaminen. Menetelmä soveltuu myös ongelmanratkaisuun ja tiedon soveltamiseen. Tehtävänä voi olla vaikka tietokoneohjelman käyttäminen tai elävän ihmisen auttaminen. Rastityöskentelyllä voidaan toteuttaa myös ideointia ja erilaisia kartoituksia.

Eteneminen

Osallistujat jaetaan joko pareihin/ryhmiin tai he kiertävät rasteja yksilöinä. Jos rastit ovat kaukana toisistaan, tarvitaan jonkunlainen kartta tai vihje seuraavan rastin sijainnista. Osallistujat kannattaa ohjata aloittamaan eri rasteilta, jotta vältyttäisiin ruuhkan syntymiseltä. Rasteilla voi olla monenlaisia tehtäviä: haastatteluja, monivalintalomakkeita, videopätkiä jne. Kaikki rastit kierrettyään osallistujat kokoontuvat lopuksi samaan tilaan, jossa yhteisesti käydään läpi rasteilla esiin nousseita kysymyksiä ja heränneitä oivalluksia.

Huomioita

Rastityöskentelyn suunnittelu ja valmistelu vie aikaa. Joskus sen toteuttaminen vaatii toimiakseen useamman ohjaajan. Vähin aika- ja henkilöresurssein sitä ei ehkä pysty toteuttamaan.

Muunnelmia

Ks. Prosessikävely

Kirjallisuutta

Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. Helsinki: Edita.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ