Soveltaminen (The Application)

Perusidea

Osallistujat miettivät tapoja soveltaa oppimaansa uutta tietoa, taitoja tai asenteita.

Tavoite

Soveltamisen tavoitteena on edistää opitun viemistä työhön/ työpaikalle. Näin saadaan myös virallinen päätös koulutukselle/koulutusjaksolle.

Eteneminen

Ensin ryhmä jaetaan pareihin. Pari kysyy toinen toiseltaan: ”miten aiot soveltaa koulutuksessa oppimaasi omassa työssäsi/työpaikallasi?” Kun kaikki osallistujat ovat vastanneet parinsa esittämään kysymykseen, kouluttaja voi vielä kysyä pikaisesti jokaiselta osallistujalta heidän vastauksensa. Jos jollakin on jonkinlaisia esteitä tai ongelmia opitun käyttöönotossa, voidaan vielä yhdessä pohtia mahdollisia ratkaisuja kyseisten esteiden tai ongelmien voittamiseksi.

Muunnelmia

Ks. Roolipeli ja Simulointi
Osallistujat voivat kirjoittaa vastauksensa myös paperille. Tämän jälkeen paperit kerätään ja ne luetaan koko ryhmälle.

Kirjallisuutta

Kroehnert, G. (1993). 100 Training Games. McGraw-Hill Book Company: Sydney.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ