Swot –analyysi

Perusidea

Analyysimenetelmän ideana on rakentaa toimintasuunnitelma kartoittamalla sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat nelikenttämallin avulla.

Tavoite

Kartoittaa ryhmän tai yksilön näkökulmasta nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Menetelmän avulla kouluttaja voi saada tietoja osallistujista ja heidän tilanteesta.

Eteneminen

Swot –analyysia käytetään useimmiten liiketoiminnan analysointiin, mutta sitä käytetään myös oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistujat miettivät yksin tai ryhmässä nelikentän avulla tilanteeseen tai aiheeseen liittyvät vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). Kouluttajan on hyvä muistuttaa osallistujia pitämään nykytila (vahvuudet ja heikkoudet) selkeästi erillään tulevaisuudessa onnistumiseen vaikuttavista seikoista (mahdollisuudet ja uhat). Jos osallistujat ovat kirjanneet ajatuksensa ylös ensin yksin, on ajatukset hyvä tämän jälkeen koota ryhmätyönä yhteen. Kun analyysi on valmis, on syytä käydä yhteisesti jokainen nelikentän ruutu läpi ja miettiä konkreettisia toimintaratkaisuja. Menetelmän avulla pystytään melko pienellä vaivalla selvittämään tämän hetkinen tila ja kehittämistä vaativat seikat.

Muunnelmia

Ks. 360 -arviointi ja Plus, minus, interesting

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ