Symbolien tai metaforien käyttö

Perusidea

Käytetään hahmoja, symboleita, kuvia tai metaforia asioiden tarkastelun ja etäännyttämisen välineenä.

Tavoite

Helpottaa hahmottamaan aiheeseen liittyviä merkityksiä ja tunteita sekä erottamaan olennaisen epäolennaisesta. Auttaa purkamaan aiheeseen liittyviä tunteita ja tuomaan uutta näkökulmaa tiedollisen käsittelyn rinnalle.

Eteneminen

Kouluttaja pyytää osallistujia valitsemaan kuvan/hahmon/symbolin/muodon/metaforan, joka osallistujan mielestä kuvaa käsiteltävää aihetta. Valinta voidaan tehdä annetuista vaihtoehdoista, (esim. kuvakorteista), annetuista teemoista (esim. talot, eläimet, vuodenajat) tai olla vapaasti valittavissa ja osallistujien etsittävissä. Valinta voi olla jokaisen osallistujan yksilöllinen tai tehtävänä voi olla ryhmän yhteinen valinta, riippuen harjoituksen tavoitteesta.

Valinnan jälkeen kouluttaja pyytää kuvailemaan ja kertomaan valitusta hahmosta/kuvasta/metaforasta: mitä se kuvaa ja miksi osallistuja valitse sen. Valittua hahmoa tms. voi myös hyödyntää jatkotyöskentelyssä, kuten uudenlaisen suhteen muodostamisessa aiheeseen. Esimerkiksi hahmoa tms. voidaan muokata haluttuun muotoon tai se voidaan konkreettisesti viedä eri paikkaan tai etäisyydelle. Hahmo tms. ulkoistaa käsiteltävän asian ja siihen voidaan kokeilla erilaisia suhtautumis- tai käsittelytapoja. Valintoja voidaan tehdä myös useampia harjoituksen aikana. Lopuksi työskentely puretaan ja sanoitetaan, mitä oivalluksia, ajatuksia ja tunteita se herätti.

Muunnelmia

Hahmojen/symboleiden/kuvien/muotojen/metaforien käyttöä voidaan viedä myös suuntaan, jossa osallistujat itse tuottavat aiheesta esteettistä tai muuta taiteellista ilmaisua, kuten maalaus, piirustus, liike, runo, valokuva.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ