Tarinankerronta

Perusidea

Koulutuksen teemaan kytkeydytään tarinan kautta.

Tavoite

Johdattaa koulutuksen aiheeseen ja herättää uteliaisuus opittavaa asiaa kohtaan.

Eteneminen

Kouluttajan kertoma tarina voi johdattaa aiheeseen ja/tai esittää kysymyksen, johon etsitään vastausta koulutuksen aikana.

Tarina voi alkaa henkilöstä, joka suhtautuu koulutukseen negatiivisesti, vaikka esimies kokee hänen sitä tarvitsevan.

Kouluttaja voi pyytää ryhmältä lisäyksiä tarinaan (henkilön nimi, taustatietoa, mahdollinen syy siihen miksi suhtautuu negatiivisesti, hänen ajatuksiaan koulutuksen aamuna jne.)

Myös videotarina voi toimia, esimerkiksi henkilön keskustelutuokio esimiehen kanssa. Osallistujat voivat keskustella siitä, mitä he näkivät videossa (esimerkiksi miten he tulkitsivat henkilön ajatukset tai tilanteen).
Vastauksen pohdinta voi toimia koulutuksen lopetuksena.

Huomioita

Menetelmä sopii erityisen hyvin esimerkiksi haastattelija- tai asiakaspalvelukoulutukseen, jossa on samaistuttava tarinan henkilöön.

Muunnelmia

Tarinan keksimisen voi antaa myös ryhmille tehtäväksi.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ